Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Registre d'activitats de tractament Llista de bases de dades que contenen informació sobre les persones https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Registre d'activitats de tractament

Llista de bases de dades que contenen informació sobre les persones
Cultura https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Cultura

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic on exercici de poders públics RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic o en exercici d'un poder públic.

 

Finalitat del tractament

Organització i gestió d'activitats culturals, cíviques i socials (cursos, activitats, formació entitats, tallers nouvinguts,entrades al teatre, casals d'estiu).

 

Categories d'interessats

Persones interessades en conèxier i participar de les activitats culturals organitzades per l'Ajuntament.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades acadèmiques.

 

Categories de destinataris

No estan previstes cessions de dades.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

6 anys, comptats des de la remissió dels comptes anuals a la Sindicatura de Comptes o òrgans de control extern.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Esports https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Esports

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic.

 

Finalitat del tractament

Gestió de les activitats esportives i centres esportius de l'Ajuntament de Rubí, del lloguer de pistes esportives, i de l'escola d'iniciació esportiva.

 

Categories d'interessats

Persones usuaries dels centres o activitats esportives de l'Ajuntament de Rubí.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades econòmiques, financeres i d'assegurances.

 

Categories de destinataris

No estan previstes cessions de dades.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

1 any.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Medi ambient https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Medi ambient

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica 3/2018: Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics.

 

Finalitat del tractament

Gestió d'activitats d'educació i sensibilització ambiental, entorn natural i ciències naturals.Desenvolupar les activitats i projectes ambientals.

 

Categories d'interessats

Persones interessades en les activitats relacionades amb l'estudi del medi ambient al municipi.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.

 

Categories de destinataris

No estan previstes cessions de dades.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari pel compliment de les finalitats per a les que vàren ser obtingudes, i posteriormnet per determinar les possibles responsabilitats derivades d'aquestes finalitats.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Turisme https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Turisme

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic. Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.

 

Finalitat del tractament

Promoció turistica del municipi.

 

Categories d'interessats

Persones interessades en l'oferta turistica del municipi.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.

 

Categories de destinataris

No estan previstes cessions de dades.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari pel compliment de les finalitats per a les que vàren ser obtingudes, i posteriormnet per determinar les possibles responsabilitats derivades d'aquestes finalitats.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Habitatge d'ús turístic https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Habitatge d'ús turístic

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic. Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.

 

Finalitat del tractament

Gestió del Registre de llicències d'habitatges d'ús turístic.

 

Categories d'interessats

Titulars/propietaris d'habitatges d'ús turístic.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Detalls d'ocupació.

 

Categories de destinataris

Administracions públiques competents en la matèria.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Participació ciutadana https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Participació ciutadana

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic o en una obligació legal. Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana.

 

Finalitat del tractament

Gestió d'actuacions on les persones i la societat civil pugin participar de la presa de decisions públiques de ajuntament.

 

Categories d'interessats

Persones que participen de les actuacions de participació ciutadana. 

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.

 

Categories de destinataris

No estan previstes cessions de dades.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari pel compliment de les finalitats per a les que vàren ser obtingudes, i posteriormnet per determinar les possibles responsabilitats derivades d'aquestes finalitats.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Oficina municipal d'informació al consumidor https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Oficina municipal d'informació al consumidor

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica 3/2018: Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics.

 

Finalitat del tractament

Gestiona les dades tractades a la oficina municipal d'Informació al Consumidor.

 

Categories d'interessats

Consumidors, interlocutors de les empreses.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.

 

Categories de destinataris

Junta arbitral de Catalunya en cas de no arribar a mediació.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i posteriorment per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats i del tractament de dades. Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. 5 anys.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Cementiri https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Cementiri

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic.

 

Finalitat del tractament

Gestió del Cementiri.

 

Categories d'interessats

Interessats en adquirir nínxol, familiars del difunt.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores, dades nínxol, taxa.

 

Categories de destinataris

No estan previstes cessions de dades.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i posteriorment per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats i del tractament de dades. 100 anys.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Usuaris accés Arxiu municipal https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Usuaris accés Arxiu municipal

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic. Llei 10/2001 de 13 de juliol d'arxius i gestió documents.

 

Finalitat del tractament

Registre de persones que utilitzen els serveis de l'arxiu municipal, especialment la consulta de documentació, regisre de la documentació consultada, estadística dels serveis, interessats em rebre informació de les activitats del centre.

 

Categories d'interessats

Persones que consulten la documentació de l'Arxiu, interessats en rebre informacio de les activitats del centre.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades acadèmiques i professionals.

 

Categories de destinataris

No estan previstes cessions de dades.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i posteriorment per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats i del tractament de dades.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Usuaris deixalleria i targeta deixalleria https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Usuaris deixalleria i targeta deixalleria

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic o en exercici d'un poder públic. Llei 18/2009 de Salut Pública.

 

Finalitat del tractament

Gestionar el servei de la deixalleria, identificació dels usuaris, compensació en la taxa de recollida d'escombraries, estadística dels serveis. Targeta deixalleria.

 

Categories d'interessats

Persones privades, usuàries del servei de la deixalleria.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.

 

Categories de destinataris

No estan previstes cessions de dades.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i posteriorment per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats i del tractament de dades.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Subvencions https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Subvencions

Base jurídica del tractament

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament
Llei orgànica 3/2018: Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Finalitat del tractament

Gestió i tramitació de les subvencions.

 

Categories d'interessats

Persones interessades sol·licitants d'una subvenció.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades econòmiques i de trascendència tributària.
Altres dades necessàries per gestionar la subvenció.

 

Categories de destinataris

No estan previstes cessions de dades.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i posteriorment per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats i del tractament de dades. 6 anys.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Televisió https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Televisió

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic. Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic.

 

Finalitat del tractament

Canal de televisió Rubí TV (rubitv.cat).

 

Categories d'interessats

Ciutadans/interessats/tele-espectadors.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades d'imatge.

 

Categories de destinataris

No estan previstes cessions de dades.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i posteriorment per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats i del tractament de dades.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Ràdio https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Ràdio

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic. Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic.

 

Finalitat del tractament

Emissora de radio Ràdio Rubí 99.7 FM.

 

Categories d'interessats

Ciutadans/interessats/radio-espectadors.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.

 

Categories de destinataris

No estan previstes cessions de dades.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i posteriorment per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats i del tractament de dades. Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Bústia de queixes i suggeriments https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Bústia de queixes i suggeriments

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic.

 

Finalitat del tractament

Atenció i tramitació de queixes i suggeriments de ciutadans.

 

Categories d'interessats

Persones que es comuniquen amb l'Ajuntament per presentar una queixa o suggeriment sobre alguna qüestió relacionada amb l'Ajuntament.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.

 

Categories de destinataris

No estan previstes cessions de dades.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Destrucció total en un termini de dos anys i conservació permanent de les queixes instades per entitats públiques i privades sense ànim de lucre.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Atenció de drets de protecció de dades https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Atenció de drets de protecció de dades

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic.

 

Finalitat del tractament

Atenció de les sol·licitud d'exercici de drets de protecció de dades de l'interessat.

 

Categories d'interessats

Persones interessades en l'exercici dels drets de protecció de dades.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.

 

Categories de destinataris

Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Els previstos per la normativa de protecció de dades i mentre se'n puguin derivar responsabilitats. 6 anys des que la ressolució de les actuacions o del procediment administratiu esdevé ferma i, si escau, s'ha executat.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Gestió de bretxes de seguretat https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Gestió de bretxes de seguretat

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic.

 

Finalitat del tractament

Gestió i avaluació de les bretxes de seguretat notificades per l'Ajuntament.

 

Categories d'interessats

Personas físiques afectades per la bretxa de seguretat, incloses les representants de persones jurídiques.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.

 

Categories de destinataris

Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Forçes i cossos de seguretat de l'Estat.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Els previstos per la normativa de protecció de dades i mentre se'n puguin derivar responsabilitats. 4 anys, des del tancament del procediment iniciat arran la notificació de violació de seguretat.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Accés a la informació https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Accés a la informació

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

 

Finalitat del tractament

Registre, atenció i gestió de les peticions d’accés de les persones a la informació pública.

 

Categories d'interessats

Persones interessades en accedir a la informació.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.

 

Categories de destinataris

A altres A.A.P.P.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

15 anys des del tancament de l'expedient.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.