Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Registre d'interessos i béns patrimonials https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Registre d'interessos i béns patrimonials

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal o en interès públic Llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Finalitat del tractament

Registrar les activitats relatives a causes de possible incompatibilitat i a qualsevol activitat que proporcioni o pugui proporcionar ingressos. Registrar Bens Patrimonials.

 

Categories d'interessats

Regidors i càrrecs electes, i càrrecs no electes (de confiança i personal directiu) de la Corporació.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades econòmiques, financeres i d'assegurances.
Dades de bens i transaccions econòmiques.

 

Categories de destinataris

Publicació de les dades dels registres.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Conservació permanent.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0