Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Preus públics https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Preus públics

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic. Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics.

 

Finalitat del tractament

Gestionar, liquidar i recaptar els preus públics i les prestacions patrimonials de caràcter públic de l'Ajuntament de Rubí.

 

Categories d'interessats

Subjecte obligat a satisfer la contrapestació pecuniària que constitueix un preu públic.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades econòmiques i bancàries.
Dades de trascendència tributària.

 

Categories de destinataris

Administració tributària.
Bancs i entitats financeres.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Els previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats. 5 anys.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
2