Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic.

 

Finalitat del tractament

Gestió del Registre d'entitats del municipi. Gestió del registre d'associacions del municipi per a la seva consulta.

 

Categories d'interessats

Membres intregants de la Junta Directiva d'una associació o entitat inscrita al registre de l'Ajuntament.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.

 

Categories de destinataris

No estan previstes cessions de dades.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Els previstos per la legislació adminstrativa respecte a la prescripció de responsabilitats : 6 anys, comptats des de la data de remissió a la Sindicatura de Comptes o òrgans de control extern.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0