Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convenis de col·laboració https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Convenis de col·laboració

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic on en exercici de poders públics RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic, en exercici de poders públics o en una obligació legal.

 

Finalitat del tractament

Gestionar i registrar els convenis formalitzats per l´ajuntament amb altres AAPP i entitats, que es desenvolupen en interès públic.

 

Categories d'interessats

Persones físiques signants del conveni i altres intervinents e l'execució del conveni.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades de detalls d'ocupació.

 

Categories de destinataris

No estan previstes cessions de dades.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i posteriorment per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats i del tractament de dades. També es tindrà en compte la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats. Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0