Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cens d'animals domèstics https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Cens d'animals domèstics

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic. Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. 

 

Finalitat del tractament

Censar, gestionar i controlar els codis identificatius d'animals domèstics del municipi. Protecció dels animals.

 

Categories d'interessats

Propietaris d'animals domèstics.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.

 

Categories de destinataris

Altres administracions públiques competents en la matèria.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Destrucció total en un termini de 4 anys.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0