Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Gestió de taxes locals https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Gestió de taxes locals

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic. Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics.

 

Finalitat del tractament

Gestionar, liquidar i recaptar les taxes de l'Ajuntament de Rubí.

 

Categories d'interessats

Contribuents, subjectes passius de Taxes de l'Ajuntament de Rubí, sol·licitants d'una activitat de l'Ajuntament.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades econòmiques i bancàries.
Dades de trascendència tributària.

 

Categories de destinataris

Administració tributària.
Bancs i entitats financeres.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Els previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats. 5 anys.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
1