Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Registre d'entrada i sortida de documents https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Registre d'entrada i sortida de documents

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic. Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Finalitat del tractament

Donar constància de garantia interna i externa dels documents que es presenten a l’ajuntament i dels documents oficials que s’envien a altres òrgans o a particulars.

 

Categories d'interessats

Ciutadans que presentin escrits o documentacio a l'ajuntament, o que rebi documentacio de l'Ajuntament.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores:
Altra informació referida a la petició, expedient o procediment.

 

Categories de destinataris

No estan previstes cessions de dades.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Conservació permanent.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0