Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Gestió expedients d'urbanisme https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Gestió expedients d'urbanisme

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.b) El tractament és necessari per a execució d'un contracte
RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici d'un poder públic RGPD 679/2016 Article 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal,en interès públic o en exercici d'un poder públic.

 

Finalitat del tractament

Realització de la planificació urbanística. Gestió de les llicències d'obres, ocupacio, denuncies i planejament de l'Ajuntament. Disciplina urbanística que gestiona expedients a activitats i obres.

 

Categories d'interessats

Persones interessades en expedients de disiciplina urbanística o que sol·liciten una llicència d’obres a l’Ajuntament.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades de la propietat.

 

Categories de destinataris

No estan previstes cessions de dades.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i posteriorment per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats i del tractament de dades. També es tindrà en compte la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats. Conservació Permanent.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0