Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Temes https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Temes

Acollida i nova ciutadania

L’objectiu general del servei és garantir l’acollida i convivència de les persones estrangeres nouvingudes i les arrelades al municipi mitjançant el desplegament de les línies estratègiques d’intervenció.

Animals

L'Ajuntament de Rubí és responsable de desenvolupar les actuacions relatives a la protecció dels animals, especialment els animals de companyia, i a la tinença responsable per garantir la convivència entre persones i animals en el marc de la legislació vigent.

Comerç

El Servei de Comerç té com a objectius la promoció del comerç urbà i de proximitat i potenciar l'oferta comercial de Rubí.

Convivència

A Rubí volem vetllar per la preservació de l’espai públic com a lloc de convivència, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats, respectant els drets dels altres. Tot plegat, fomentant les relacions socials i promovent el veïnatge.

Cultura

El Servei de Cultura té com a objectiu mantenir vives les festes i tradicions i fomentar les polítiques culturals de proximitat, per tal de potenciar l’oferta cultural i sensibilitzar la ciutadania envers la participació en activitats culturals.

Diversitat funcional

L'atenció a la diversitat funcional ha esdevingut una prioritat dins les polítiques municipals de l'Ajuntament de Rubí.

Educació

El Servei d’Educació gestiona la política educativa municipal i actua per a que l’oferta educativa s’adeqüi a les necessitats de la població. És responsable de la dinàmica educativa, de les competències locals en matèria educativa i de les escoles municipals.

Empresa

Les empreses són el múscul de l’activitat econòmica de Rubí. Per promoure el teixit productiu de la ciutat, l’Ajuntament posa a l’abast de les persones empresàries i emprenedores diferents recursos per contribuir al seu creixement.

Espai públic

Els espais públics són zones de convivència i, tot i que el seu manteniment correspon a l’Ajuntament, és responsabilitat de tots els ciutadans i ciutadanes tenir-ne cura.

Esports

L'Ajuntament organitza i promou la pràctica de l’activitat física i esportiva i també col·labora i dona suport a les iniciatives ciutadanes d’interès municipal.

Gent Gran

Des de l'Ajuntament de Rubí es planifiquen les polítiques d’envelliment actiu i saludable dels propers anys amb l’objectiu de poder respondre a les necessitats d’aquest col·lectiu, que representa el 16% de la població rubinenca, de manera anticipada.

Habitatge

Rubí compta amb una Oficina Local d'Habitatge, mitjançant la qual es presta un servei integral en aquesta matèria.

Igualtat

El Servei d'Igualtat és l’encarregat de vetllar per la inclusió de la igualtat de gènere en totes les normatives i accions que due a terme el Consistori, i de prestar l'assessorament, informació, orientació i atenció a totes les dones sobre els seus drets, entre d'altres.

Infància

Un dels principals objectius de l'Ajuntament és construir una ciutat digna per als infants, amable i cohesionada, que permeti als nens i nenes gaudir d’una vida plena i d’un entorn saludable i accedir lliurament a una educació i una sanitat de qualitat.

Joventut

Rubí Jove desenvolupa polítiques locals de joventut des de cinc àmbits prioritaris: salut i esports; cultura, oci i creativitat; emancipació: educació, ocupació i habitatge; associacionisme i participació; i espai públic, ciutat i convivència.

Medi ambient

L'àrea de Sostenibilitat i Serveis Municipals té competències en la gestió dels residus, el cicle de l'aigua, la millora de la qualitat ambiental, el manteniment i preservació del medi natural i la sensibilització i educació ambiental entre la ciutadania.

Mobilitat

Des de l'Ajuntament de Rubí es treballa per assolir un model de mobilitat més humà i sostenible.

Participació

La participació ciutadana i l’apropament a les persones i al territori són elements fonamentals de l’acció del Govern de l’Ajuntament de Rubí.

Rubí Brilla

Rubí Brilla és un dels projectes estratègics impulsat des de l'Ajuntament de Rubí, que té per objectiu la reducció d’emissions i la lluita contra el canvi climàtic.

Rubí Forma

Rubí Forma té com a objectiu fomentar la inserció laboral i la promoció professional de la ciutadania de Rubí.