Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvencions https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Subvencions

Base jurídica del tractament

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament
Llei orgànica 3/2018: Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Finalitat del tractament

Gestió i tramitació de les subvencions.

 

Categories d'interessats

Persones interessades sol·licitants d'una subvenció.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades econòmiques i de trascendència tributària.
Altres dades necessàries per gestionar la subvenció.

 

Categories de destinataris

No estan previstes cessions de dades.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i posteriorment per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats i del tractament de dades. 6 anys.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
1