Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Expropiacions https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Expropiacions

Base jurídica del tractament

RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic, en exerxixi de poders públics o en una obligació legal.

 

Finalitat del tractament

Gestionar els expedients d'expropiació de terrenys i immobles.

 

Categories d'interessats

Ciutadans/interessats en l'expedient.

 

Categories de dades personals objecte de tractament

Dades identificadores.
Dades de la propietat, valor de la propietat.

 

Categories de destinataris

Administració tributària.
Bancs i entitats financeres Altres administracions públiques per obligació legal.

 

Conservació de les dades (terminis/criteris de supressió)

Durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i posteriorment per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats i del tractament de dades. També es tindrà en compte la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats. Conservació Permanent.

 

Mesures de seguiment

Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació de l'Ajuntament de Rubí.

 

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0