Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Preguntes freqüents sobre la factura elèctrica Creus que la factura de la llum de casa teva és molt elevada? T’agradaria rebaixar-ne el cost? Et recomanem que facis una ullada al següent llistat de preguntes i respostes més freqüents. https://www.rubi.cat/ca/temes/rubi-brilla/domestic/paga-menys-a-les-teves-factures/faqs-factura-electrica/faqs-factura-electrica/@@images/image/preview

Preguntes freqüents sobre la factura elèctrica

Creus que la factura de la llum de casa teva és molt elevada? T’agradaria rebaixar-ne el cost? Et recomanem que facis una ullada al següent llistat de preguntes i respostes més freqüents.

Si vols saber què et recomanem fer de forma personalitzada per estalviar en les factures, tens a la teva disposició el servei Informe automàtic d’estalvi a la factura elèctrica. Només has d'accedir la formulari i omplir-lo amb les teves dades.

Aquest llistat de preguntes freqüents també t’ajudarà en cas que hagis rebut l’informe automàtic i et quedin dubtes.

 

1. La factura elèctrica: Què és cada concepte?


El gruix del cost econòmic de la factura elèctrica es pot dividir en dos grans conceptes: la potència contractada i l’energia consumida.

Potència contractada. La potència contractada (kW) és un cost fix a la factura en la que es cobra la capacitat que nosaltres hem contractat. La potència contractada és la quantitat màxima d’electricitat que pot entrar a la nostra llar, per tant, ens determina la quantitat d’electrodomèstics que podem connectar alhora. Quants més electrodomèstics utilitzem a la vegada, més potència necessitarem. Aquest concepte es cobrarà en funció del temps: €/kW·dies del període de facturació.

Gestionant aquesta demanda es pot contractar una potència inferior i per tant rebaixar el cost econòmic associat.

Energia consumida. L’energia consumida (kWh) és un cost variable a la factura en que es paga pel consum energètic fet en el període de facturació.  Aquest concepte es cobrarà en funció de l’energia consumida: €/kWh consumits

Uns bons hàbits de consum energètic poden reduir un 10% el cost de les factures. Descobreix com fer-ho en el següent enllaç.

 

2. Què és el CUPS?


És el Codi Universal del Punt de Subministrament. És un codi que identifica el nostre comptador. Aquest sempre comença per ES00314 És un codi alfanumèric assignat per la distribuïdora elèctrica a cada punt de subministrament. Aquest codi el podem trobar a la factura elèctrica. El CUPS serà necessari saber-lo per fer la majoria de tràmits, entre d’altres: canviar de comercialitzadora, canviar la potència contractada,  canviar de titular del contracte o canviar de tarifa elèctrica.

 

3. Què és el mercat lliure?


El consumidor pot contractar el subministrament elèctric amb la comercialitzadora que desitgi. Cal tenir en compte, però que hi ha dos tipus de comercialitzadores: les del mercat lliure i les del mercat regulat. El mercat lliure, l que compta és el que es pacti amb la comercialitzadora, o bé el que el client triï entre els productes oferts per aquesta. Doncs s’hi poden trobar bones ofertes pel que fa els preus de l’energia consumida i de la potència contractada, però tot sovint són preus força cars, ja que s’hi apliquen marges de benefici. Estadísticament les tarifes que trobarem al mercat lliure són més cares que en el mercat regulat.

 

4. Què és el mercat regulat i la tarifa PVPC?


Mercat paral·lel al mercat lliure. Aquest està regulat per l’estat. En aquest mercat només s’hi ofereix un tarifa, el PVPC: Preu Voluntari per al Petit Consumidor. Aquesta tarifa només està disponible per a tarifes 2.0 (<10kW).

En el PVPC, el preu de la potència contractada serà el mínim per mantenir el sistema, és a dir, sense marges de benefici per la comercialitzadora. El preu de l’energia consumida es calcularà per cada dia i cada hora però tot i ser un preu variable és més baix que les tarifes del mercat lliure.

 

5. Quines comercialitzadores formen part del mercat regulat?


No totes les comercialitzadores poden oferir el PVPC, només ho poden fer aquelles que es coneixen com a comercialitzadores de referència. Es poden consultar quines són, els seus números de contacte, així com els seus espais webs en el següent enllaç.

 

6. Com puc saber si estic al mercat lliure o al regulat?


Per saber si estàs en el mercat regulat o en el lliure pots comprovar a la teva factura si la comercialitzadora que t’envia la factura està a la llista exposada a la pregunta 5.

El nom complert de la comercialitzadora està escrit o bé a sota del logotip o bé tombat en el lateral esquerra del primer full.

En cas de tenir contractat el subministrament elèctric amb una de les comercialitzadores de referència s’especificarà en la factura que el producte contractat és el PVPC.

 

7. Què és la discriminació horària (tarifes DHA i DHS)?


DHA-2-periodos.png

 

En les tarifes sense discriminació horària  el preu per l’energia consumida (kWh) és constant al llarg de tot el dia.

En les tarifes amb discriminació horària (DHA) es divideix el dia en dos períodes de consum: el període vall (un 50% més barat que el preu mitjà en una tarifa sense discriminació) i el període punta (un 20% més car que el preu mitjà en una tarifa sense discriminació) 

Els horaris d’aquests períodes són:

Estiu

 • Vall: de 23 h a 13 h
 • Punta:  de 13 h a 23 h

Hivern

 • Vall: de 22 h a 12 h
 • Punta: de 12 h a 22 h

Els canvis de calendari entre l’hivern i l’estiu són les mateixes dates en que avancem i endarrerim l’hora.

 La tarifa DHS divideix el dia en tres períodes de facturació: punta, vall i súper-vall. Aquest últim període, amb el preu més baix que en el període vall,  són 6 hores durant la matinada (d’1 h a 7 h) pensat per a la càrrega de vehicles amb motor elèctric.

horario-dhs_es.png

En el cas d’aquest tipus de tarifa no hi ha horari d’hivern i d’estiu, durant tot l’any els tres períodes són els mateixos:

 • Punta: de 13 h a 23 h
 • Vall: de 23 h a 1 h i de 7 h a 13 h
 • Súper-Vall: de 1 h a 7 h

 

8. Com puc saber si m'estan aplicant bé la discriminació horària?


Si tens contractada una tarifa DHA, a la factura hi ha de constar un import diferent per al kWh en cada període. El període 1 (P1) és el més car i el període 2 (P2) el més barat. Per tant, el consum en KWh que has realitzat en el període punta (P1) es multiplicarà pel preu d’aquest període (€/kWh) i el mateix amb el període 2.

 

DHA web.PNG

 

Aquests imports per a P1 i P2, en €/kWh, inclouen el cost del peatge d’accés, que generalment es troba desglossat a sota, i que està determinat per normativa.

Per a les tarifes DHS, amb tres períodes, el funcionament és el mateix. En aquest cas, però, a la factura ens apareixeran tres períodes: P1, P2 i P3.

Per tant, si tenim contractada una tarifa DHA o DHS i el preu per kWh (€/kWh) que ens apliquen és el mateix per a cada període, vol dir que no ens estan aplicant la discriminació horària correctament.

 

9. Em surt a compte tenir discriminació horària?


Com es pot veure a la pregunta 7 les tarifes amb discriminació horària apliquen preus diferents a l’energia consumida en funció de dos períodes diaris: vall i punta. Per tal que surti a compte tenir aquest tipus de tarifa hem de consumir un mínim d’un 30% d’energia en el període barat, el vall.

En la majoria dels casos el fet de tenir electrodomèstics com la nevera connectats tot el dia fa que aquest tipus de tarifa sigui la desitjable ja que fa superar el llindar del 30% d’energia consumida en període vall.

La millor manera per tenir la certesa de saber si et surt o no a compte una tarifa DHA i quin serà l’estalvi econòmic aconseguit es fer servir el servei Informe automàtic d’estalvi a la factura elèctrica. Accedeix aquí.

 

10. La potència contractada és l'adequada per casa meva?


Hem vist que és la potència contractada i com esdevé un cost fix en la factura a la pregunta 1, ara bé, com podem saber si tenim aquest paràmetre contractual ajustat per tal de minimitzar el cost econòmic de la factura elèctrica?

Per saber les màximes demandes que ha fet el nostre immoble podem consultar-ho a la plataforma d’Endesa Distribución. Per aprendre com accedir a aquestes dades ho pots fer en el següent vídeo.

En el cas d’haver rebut l’informe automàtic d’optimització de factura veuràs que, en cas de no tenir la potència contractada ajustada, hi ha dos suggeriments de noves potències contractades.

 • Suggeriment 1, amb gestió de la demanda: com hem comentat la potència és quelcom que demandem a la xarxa quan connectem aparells elèctrics. Cada aparell té una potència (kW). Si fem servir aparells elèctrics simultàniament anem sumant aquestes demandes de kW i ho podem fer fins al topall que tenim contractat, la potència contractada. Doncs si repartim aquestes demandes al llarg del dia podem rebaixar aquest topall màxim i així estalviar en el cost fix a la factura que aquest concepte suposa. En cas que fem aquesta reducció de la potència contractada, però no gestionem la demanda saltarà l’interruptor de control de potència del comptador i ens quedarem sense subministrament. Això no suposa cap problema contractual ni té penalització econòmica, només haurem d’apagar els aparells que tenim connectats i en uns segons tornarà el subministrament.
 • Suggeriment 2, sense gestió de la demanda: en aquest suggeriment es proposa una nova potència contractada que coincideix amb les demandes històriques de l’immoble. Doncs no farà falta gestionar la demanda de potència ja que coincidirà amb les demandes comunes de l’immoble. Tanmateix en aquest escenari l’estalvi econòmic serà inferior que en el Suggeriment 1 ja que la davallada no serà tant forta. 

Si superem la potència que tenim contractada durant una estona ens pot saltar la llum, però apagant allò que teniem encés i baixant i pujant el diferencial general del nostre quadre elèctric, podem retornar el subministrament sense problemes.

 

11. Com puc consultar les meves dades de consum i la potència adequada per casa meva?


Els comptadors digitals emmagatzemen les dades de consum energètic i demandes de potència. Aquestes dades les podem consultar a la plataforma en línia d’Endesa Disitribución, propietària del comptador.

Si vols aprendre com accedir a aquest portal i com consultar les dades de consum i demanda de casa teva ho pots fer mirant el següent vídeo.

 

12. Què és el Bo social?


El Bo social de la factura elèctrica és un descompte per aquelles unitats familiars en situació de vulnerabilitat. El descompte serà del 25% per unitats vulnerables i del 40% per a unitats severament vulnerables.

Pots consultar quins són els requisits per demanar aquest descompte en el següent enllaç.

 

13. Què necessito per contractar el Bo social?


Primer de tot cal comprovar que es compleixen els requisits per a ser beneficiari del bo social. Pots fer-ho consultant el següent web.

En  segon lloc cal aplegar la documentació necessària en el teu cas:

Documentació Quan cal aportar-la? On trobar-ho?
Formulari del Bo Social emplenat i signat per tota la unitat familiar Sempre
DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar (excepte menors de 14 anys) Sempre
Certificat empadronament de convivència (que tingui menys de 3 mesos perquè sinó es considerarà caducat) Sempre
“Fe de vida y estado“ Només si no és unitat familiar o bé si la parella està separada/divorciada Jutjats de Rubí. No cal cita prèvia, però cal anar-hi personalment amb DNI
Llibre de familia o certificat de la fulla individual del Registre Civil de cadascun del membres de la unitat familiar Només en cas que siguin una unitat familiar
Títol de familia numerosa en vigor Només famílies numeroses Carnet/s
Certificat dels Serveis Socials que acrediti circumstàncies especials Només si algun membre de la unitat  té discapacitat ≥33%; violència génere; victima terrorisme; monoparental Acreditació circumstàncies especials

 

14. Què és una tarifa indexada?


A  la pregunta 4 hem vist que la tarifa PVPC del mercat regulat és la única que té un preu variable en funció dels preus diaris de l’energia i que només ho poden oferir el que es coneix com a Comercialitzadores de referència. Si bé és cert que és la tarifa més barata que podem trobar en ambdós mercats (lliure i regulat) totes les empreses que ofereixen aquest producte formen part del que coneixem com a Oligopoli Energètic; empreses amb una gestió ambiental, social i econòmica poc ètica.

Doncs, si no volem contractar productes amb aquestes empreses, però volem contractar un producte amb preu variable podem decantar-nos per les tarifes amb preus indexats. Aquestes tarifes segueixen els mateixos preus que en el PVPC, però amb un petit marge de comercialització.

Què en traiem doncs si és més car que el PVPC?

 • Empreses fora de l’oligopoli
 • Preus més baixos que a les tarifes fixes del mercat lliure
 • Possibilitat de contractar energia amb certificat d’origen renovable

 

15. Què és una tarifa amb preus fixos?


Les comercialitzadores del mercat lliure són les que majoritàriament ofereixen tarifes amb preus fixos. Això vol dir que el preu de l’energia consumida està fixat per contracte (un preu per cada període). D’aquesta manera, l’import mensual de la factura, no dependrà de les variacions del preu en el mercat diari de l’energia.

Cal tenir en compte, però, que moltes de les comercialitzadores del mercat lliure que ofereixen preus fixos, poden incloure en el contracte l’obligatorietat de contractar serveis adicionals, com ara una quota per a manteniments, o bé incloure permanències mínimes d’1 any.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

1
0