Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Dades Hi ha diferents factors que fan necessari treballar a fons les dades del sistema energètic tant de l'Ajuntament com de la ciutat i impulsar solucions basades en la digitalització. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Dades

Hi ha diferents factors que fan necessari treballar a fons les dades del sistema energètic tant de l'Ajuntament com de la ciutat i impulsar solucions basades en la digitalització.
 • La necessitat de conèixer al detall la realitat energètica per poder actuar sobre ella i avaluar l'actuació feta.
 • La posada en marxa, per fi, de la transició energètica, que comporta la descentralització de la producció energètica (autoconsum d'energia, mercats locals d'energia) i la democratització de la producció i el consum. Tots dos objectius, descentralització i democratització, necessiten l'accés a les dades del sistema energètic local.
 • La transició energètica només es pot fer sobre la base de la digitalització dels serveis energètics i la servitització de l'energia. Aquesta sempre parteix, forçosament, de les dades. Sense digitalització, la transició energètica seria més complexa i lenta.

És per això que Rubí Brilla ha desenvolupat les primeres accions en aquesta línia. 

 

Dades


Per tal de poder dissenyar polítiques per promoure la reducció de consums energètics, l'eficiència energètica i la reducció d'emissions causada pels consums energètics de la ciutat, cal conèixer on i com són aquests consums i la seva evolució, a partir de l'anàlisi de les dades procedents dels sistemes de producció, distribució i comercialització d'energia que actuen a la ciutat. 

Amb aquest objectiu, Rubí Brilla ja ha fet les primeres passes, en una línia de treball de llarg recorregut i gairebé inexplorada des de l'àmbit municipal i local, treballant amb dades molt granulars a escala territorial.

La filosofia, objectius i metodologia de la línia de treball de dades, energia i ciutats es pot trobar de forma introductòria a l'article Fluxos energètics de les ciutats i emergència climàtica: micro dades (I).

 

I Mapa del consum elèctric a Rubí. 1er cas a Europa

Mapa/estudi amb indicadors de consums i eficència energètica a escala d'illes d'edificis a partir de l'anàlisi de les dades de consums reals d'energia elèctrica, publicat coincidint amb el 6è Congrés Rubí Brilla, celebrat el 25 d'octubre del 2019.

Fins on coneixem, es tractaria del primer cop a Europa que es fa un estudi d'aquest nivell de detall i abast dels consums d'energia reals a una ciutat. 

Consulta el visor web interactiu del mapa.

 

II. RubiEnergy. Projecte de BBDD de consums energètics a les ciutats

S'està desenvolupant una Geodatabase, una base de dades (BBDD) integrada amb sistemes d'informació geogràfica (SIG) amb dades de detall territorial micro, molt petit, inicialment sobre:

 • Electricitat (kWh)
 • Gas natural canalitzat (kWh equivalents)
 • Aigua (m3)
 • Mobilitat dels vehicles
 • Emissions CO2 generades
 • Pobresa energètica

La previsió és tenir-la finalitzada a mitjans de 2020.

RubiEnergy té un triple objectiu: 

 • Anàlisi. Generar coneixement sobre el comportament energètic de la ciutat de Rubí, generalitzable a totes les ciutats en la mesura del possible. 
 • Gestió. Dissenyar polítiques energètiques locals i avaluar-ne costos, amortitzacions i impacte. 

I a mig termini:

 • Transferència. En la mesura que sigui possible, s'estudiarà convertir-la en una solució de software lliure o obert a posar a disposició de les ciutats i municipis que vulguin treballar les dades energètiques. 

 

Digitalització


A partir de les dades es poden construir solucions de valor que poden ajudar a diagnosticar, fer accions de gestió energètica i avaluar. En aquest sentit, de moment s'han promogut aquestes solucions, que s'han aplicat també a altres municipis a partir de l'experiència de Rubí.

 

I. Our city our energy. App per la gestió eficient i transparència dels consums energètics municipals

App que, a partir de les dades de consums i facturació de tots els punts de subministre (comptadors) d'energia i aigua de l'Ajuntament (equipaments i enllumenat públic), genera indicadors d'eficiència en el consum, de despesa energètica i d'emissions generades.

L'app ha estat desenvolupada per Ecooo Local i la consultora tecnològica IN2, en col·laboració i en base a l'experiència en gestió dels subministraments energètics de l'Ajuntament de Rubí.

Ecooo Local l'ha implantat ja a una dotzena d'ajuntaments d'arreu de l'Estat. Els consistoris paguen per implementar a l'eina les seves dades de subministraments i la ciutadania interessada pot usar l'app gratuïtament per fer un seguiment dels consums i despeses del seu ajuntament en aquesta partida pressupostària tan important.

Consulta l'app.

 

II. Visors web sobre energia de la ciutat

El primer que es va treballar en aquesta línia de serveis basats en digitalització va ser a partir de dades de teledetecció i observació de la terra, en col·laboració amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

Fruit d'aquesta continuada col·laboració, s'han desenvolupat solucions després aplicades a molts altres municpis. Concretament, s'han fet els següents projectes:

1.  Visor web calculadora de potencial solar de les cobertes dels edificis de Rubí

Aplicació web per calcular de manera acurada els rendiments energètics i econòmics de les teulades dels edificis de Rubí. Constituïda per un visor i dues calculadores diferenciades: una dedicada al potencial fotovoltaic (FV) i una altra dedicada al potencial termosolar (TS). 

Consulta el tutorial del visor.

 

2. Potencial solar de les cobertes de les naus dels PAES de Rubí

Amb anterioritat al visor calculadora de potencial solar actual es va fer un primer pilot de visor web per classificar el potencial de producció solar (des de molt òptim fins a pobre) limitat només a les cobertes dels polígons industrials de la ciutat.

 

3. Avaluació per teledetecció de l'eficiènca energètica de les cobertes de les naus dels PAES de Rubí

La primera acció en aquesta línia va ser un projecte pilot (2013) i pioner en l'àmbit europeu, consistent en avaluar l’eficiència energètica de les naus industrials dels Polígons d’Activitat Empresarial (PAE) de la ciutat mitjançant el vol d’avions equipats amb sensors tèrmics.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

3
0