Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

12. Quins són els tràmits que he de fer per poder tenir una instal·lació d’autoconsum solar a Rubí? https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

12. Quins són els tràmits que he de fer per poder tenir una instal·lació d’autoconsum solar a Rubí?

La tramitació d’una instal·lació d’autoconsum es fa a dos nivells:

 • Abans d’iniciar les obres de la instal·lació, cal fer el tràmit municipal corresponent: la comunicació prèvia d’obres per instal·lació d'autoconsum amb energia fotovoltaica.
 • D’altra banda, hi ha el tràmit de seguretat industrial i energètic amb l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya.

Els passos a seguir són els següents:

 1. Realitzar la sol·licitud de la Comunicació prèvia d’obres per instal·lació d'autoconsum amb energia fotovoltaica.

Opció 1- Via telemàtica amb certificat digital: Aquí

Opció 2 – Presencialment, a la Finestreta Única Empresarial de Rubí (FUER). 

La documentació a adjuntar és la següent:

 • Sol·licitud de comunicació d’obres (per duplicat en el cas de registre presencial)
 • Autorització de la comunitat de propietaris si s’escau
 • Pressupost de la instal·lació, signat i segellat per l’empresa instal·ladora
 • Recull fotogràfic a color i en bona resolució de l’estat actual de l’habitatge/edificació i teulada (no s’accepten fotografies de Google Maps)
 • Nomenament del contractista
 • Plànol de l’emplaçament en el que la finca sigui clarament identificada (no s’accepten plànols de Google Maps)
 • Poders del representant legal (persona jurídica) o Model d’autorització (persona física)
 • Declaració Responsable Tècnics
 • Nomenament de la Direcció facultativa (assumeix del tècnic competent)
 • Projecte tècnic degudament signat pel tècnic competent i el promotor (per duplicat en el cas de registre presencial) amb estudi bàsic de seguretat i salut, i Coordinador de Seguretat i Salut, i el contingut mínim inclòs a l’annex del model de sol·licitud.
 1. Inici de les obres.
  Un cop entregada tota la documentació, si no hi ha cap requeriment per part de la FUER, les obres de construcció poden iniciar-se d’immediat.
 2. Pagament de l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres) i sol·licitud de bonificació.

Un cop presentada la comunicació prèvia d’obres, l’ORGT notificarà al titular de la liquidació del pagament de l’ICIO que correspon al 4% del total del cost de la instal·lació d’autoconsum.

Aquest impost està bonificat al 95% (segons lordenança fiscal núm. 6), però cal demanar-ho de forma expressa. Veure preguntes 19 i 20 per a més informació.

 1. Sol·licitud d’autorització administrativa davant de la Generalitat de Catalunya.
  Cal inscriure la instal·lació al Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC), via telemàtica i d’acord amb els requisits i formularis de la web.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0