Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Bonificacions, ajudes i subvencions Et presentem les diferents fórmules que existeixen a Rubí amb la finalitat d'incentivar la instal·lació de sistemes d'autoconsum fotovoltaic al teixit industrial. https://www.rubi.cat/ca/temes/rubi-brilla/industria/autoconsum-solar/bonificacions-ajudes-i-subvencions/@@images/image/preview

Bonificacions, ajudes i subvencions

Et presentem les diferents fórmules que existeixen a Rubí amb la finalitat d'incentivar la instal·lació de sistemes d'autoconsum fotovoltaic al teixit industrial.

Bonificacions fiscals


Si tens pensat posar una instal·lació fotovoltaica per a autoconsum solar a la teva empresa, has de saber que tens dret a gaudir de bonificacions tant en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) com en l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

   

Bonificació de l’ICIO (Ordenança fiscal núm. 6)

La bonificació de l’ICIO per a instal·lacions fotovoltaiques és del 95%.

Cal fer la sol·licitud de forma expressa a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) una vegada presentada la comunicació prèvia d’obres a l’Ajuntament, presentant un escrit al registre de l’ORGT > Tràmits i pagaments > Presentació d’escrits al Registre > Escrits sobre tributs i multes gestionats per l’ORGT > Presentació d’instàncies o recursos de tributs.    

   

Bonificació de l’IAE (Ordenança fiscal núm. 4)

La bonificació de l’IAE és del 50% durant els 5 anys posteriors a l’any de construcció de la instal·lació fotovoltaica. La bonificació en cap cas pot superar el 100% del cost total de la instal·lació.

Aquesta bonificació aplica únicament a aquelles empreses on la instal·lació solar produeixi com a mínim el 5% de la despesa energètica anual de l’activitat on estigui instal·lada o bé s'hagi aprofitat al màxim la superfície òptima disponible.

Cal fer la sol·licitud a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) de forma telemàtica, un cop finalitzada i legalitzada la instal·lació (a l’Ajuntament i a la Generalitat): > Tràmits i pagaments > Presentació d’escrits al Registre > Escrits sobre tributs i multes gestionats per l’ORGT > Presentació d’instàncies o recursos de tributs.

Pots trobar més informació relacionada amb l’autoconsum solar a l’apartat de preguntes freqüents (FAQs).

 

Ajudes i subvencions


Actualment no hi ha subvencions per a les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0