Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Criteris i puntuació a tenir en compte Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris. https://www.rubi.cat/ca/temes/educacio/preinscripcio-i-matriculacio/criteris-i-puntuacio-a-tenir-en-compte/@@images/image/preview

Criteris i puntuació a tenir en compte

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

Segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària, ESO i Batxillerat


Criteris generals
 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
  • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
 • En el Batxillerat, també es té en compte la nota mitjana.
 
Criteris complementaris
 • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 
Criteris específics de prioritat

Tenen preferència els i les alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.

En l'ESO i el Batxillerat, en els centres que es determini per resolució, tenen preferència els i les alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d'alt rendiment.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

2
2