Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Criteris i puntuació a tenir en compte Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris. https://www.rubi.cat/ca/temes/educacio/preinscripcio-i-matriculacio/criteris-i-puntuacio-a-tenir-en-compte/@@images/image/preview

Criteris i puntuació a tenir en compte

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

Segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària, ESO i Batxillerat


Criteris generals
 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
  • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
 • En el Batxillerat, també es té en compte la nota mitjana.
 
Criteris complementaris
 • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 
Criteris específics de prioritat

Tenen preferència els i les alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.

En l'ESO i el Batxillerat, en els centres que es determini per resolució, tenen preferència els i les alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d'alt rendiment.

 

Per a la resta d'ensenyaments postobligatoris


Per a l'ordenació de les sol·licituds s'apliquen els criteris específics establerts a la normativa vigent i que es poden consultar al Decret 31/2019, de 5 de febrer, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0