Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Criteris i puntuació a tenir en compte Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Criteris i puntuació a tenir en compte

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

Segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària, ESO i Batxillerat


Criteris prioritaris
 • Si hi ha germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat:  50 punts.
  Aquest criteri també és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar si els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre.
 • Proximitat del domicili habitual de l’alumne o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola.
  Consulteu quina és la zona educativa de cada centre en aquest enllaç
  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 punts.
  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts.
  • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s'ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts.
 •  Renda anual de la unitat familiar: Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen: 15 punts.
 • En el Batxillerat, també es té en compte la nota mitjana.

 

Criteris complementaris:
 • Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %: se sumen 15 punts.
 • Quan el pare, mare o el tutor o tutora legal treballen al centre educatiu demanat en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen 10 punts.
 • Quan l'infant forma part d'una família nombrosa, se sumen 10 punts
 • Quan l'infant forma part d'una família monoparental, se sumen 10 punts.
 • Quan l'alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple bessó o trigemin, se sumen 10 punts.
 • Quan l'alumne o alumna es troba en situació d'acolliment familiar, se sumen 10 punts.
 • Quan si s'acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme, se sumen 10 punts

La documentació acreditativa tant dels criteris prioritaris com dels complementaris s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.

 

Criteris específics de prioritat:

Tenen preferència els i les alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.

Les adscripcions dels centres de primària a secundaria són:

 • L'alumnat de primària del Joan Maragall, el Ramon Llull i el Rivo Rubeo està adscrit als instituts Duc de Montblanc i JV Foix
 • L'alumnat de primària del Pau Casals i Schola està adscrit als instituts Duc de Montblanc, L'Estatut, La Serreta i JV Foix
 • L'alumnat de primària del Torre de la Llebre està adscrit als instituts Duc de Montblanc, Torrent dels Alous i JV Foix
 • L'alumnat de primària del 25 de setembre, Montessori, Mossèn Cinto Verdaguer i Ca n'Alzamora està adscrit als instituts L'Estatut, La Serreta i Torrent dels Alous.
 • L'alumnat de primària de l'escola del Bosc està adscrit als instituts L'Estatut, La Serreta, Torrent dels Alous i IE Teresa Altet.

 

Assignació de plaça

Un cop determinada la pertinència o no d'atorgar les puntuacions segons els criteris prioritaris, es fa la suma de la puntuació obtinguda. Per a cada centre educatiu s'ordenen totes les sol·licituds rebudes segons les seves puntuacions, i les que han obtingut una puntuació més alta són les que obtindran una plaça.

En cas d'empat en la puntuació dels criteris prioritaris de diferents sol·licituds, si no hi ha prou places al centre per a totes, s'apliquen els criteris complementaris de manera que, els que hagin obtingut una puntuació més alta, seran els que ocuparan les places en primer lloc.

Trobareu més informació sobre com es fa l'assignació de places, quina documentació cal presentar per justificar els criteris de prioritat generals o complementaris, i els calendaris i terminis de la sol·licitud de preinscripció als diferents apartats d'aquest web 

T'ha estat útil aquesta pàgina?

3
2