Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Criteris i puntuació a tenir en compte Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Criteris i puntuació a tenir en compte

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

Segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària, ESO i Batxillerat


Criteris prioritaris:
 • Si hi ha germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat:  50 punts.
  Aquest criteri també és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar si els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre.
 • Proximitat del domicili habitual de l’alumne o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola.
  Consulteu quina és la zona educativa de cada centre en aquest enllaç
  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 punts.
  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts.
  • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s'ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts.
 •  Renda anual de la unitat familiar: Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen: 15 punts.
 • En el Batxillerat, també es té en compte la nota mitjana.

Criteris complementaris:

 • Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %: se sumen 15 punts.
 • Quan el pare, mare o el tutor o tutora legal treballen al centre educatiu demanat en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen 10 punts.
 • Quan l'infant forma part d'una família nombrosa, se sumen 10 punts
 • Quan l'infant forma part d'una família monoparental, se sumen 10 punts.
 • Quan l'alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple bessó o trigemin, se sumen 10 punts.
 • Quan l'alumne o alumna es troba en situació d'acolliment familiar, se sumen 10 punts.
 • Quan si s'acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme, se sumen 10 punts

La documentació acreditativa tant dels criteris prioritaris com dels complementaris s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.

Criteris específics de prioritat:

Tenen preferència els i les alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.

Les adscripcions dels centres de primària a secundaria són:

 • L'alumnat de primària de les escoles Joan Maragall, Pau Casals, Ramon Llull, Schola, Torre de la Llebre i Rivo Rubeo està adscrit als institiuts Duc de Montblanc i J. V. Foix. 
 • L'alumnat de primària de les escoles Vint-i-cinc de Setembre, Montessori, Mossèn Cinto Verdaguer, Ca n’Alzamora i Escola del Bosc està adscrit als institiuts L’Estatut, La Serreta i Torrent dels Alous
 • L'Institut Escola Teresa Altet, el Col·legi Maristes Rubí, el Patronat Ribas, el Col·legi Balmes, Escola Parroquial Ntra. Sra. de Montserrat i Regina Carmeli són centres amb continuïtat en l’educació secundària.

En l'ESO i el Batxillerat, en els centres que es determini per resolució, tenen preferència els i les alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d'alt rendiment.

Trobareu més informació sobre com es fa l'assignació de places, quina documentació cal presentar per justificar els criteris de prioritat generals o complementaris, i els calendaris i terminis de la sol·licitud de preinscripció als diferents apartats d'aquest web 

T'ha estat útil aquesta pàgina?

3
2