Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació infantil de segon cicle i educació primària L’educació infantil de segon cicle (no obligatòria) correspon a la franja d’edat de 3 a 6 anys, mentre que l'educació primària escolaritza els nens i nenes de 6 a 12 anys i té caràcter obligatori. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Educació infantil de segon cicle i educació primària

L’educació infantil de segon cicle (no obligatòria) correspon a la franja d’edat de 3 a 6 anys, mentre que l'educació primària escolaritza els nens i nenes de 6 a 12 anys i té caràcter obligatori.

Educació infantil de segon cicle


Correspon a la franja d’edat de 3 a 6 anys. Aquesta etapa no és obligatòria, però es considera pedagògicament necessària.

A la ciutat hi ha escolaritzats gairebé el 100% dels i les alumnes, ja sigui en centres públics o privats concertats. Aquesta etapa està formada per 3 cursos acadèmics, organitzats en un cicle.

Té com a finalitat proporcionar als infants més petits aquelles situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment i creixement personal; la possibilitat de relacionar-se amb els altres, tant infants com persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges d'expressió i comunicació; l'observació i descoberta del seu entorn més proper i l'adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat. En aquesta etapa s'atenen especialment les necessitats bàsiques d'ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social dels infants.

Els centres organitzen totes les activitats tenint en compte que, en aquesta etapa, tant les àrees com els continguts han de tenir un tractament global i interdependent.

 

Educació primària


És la primera etapa de l’Ensenyament Obligatori, escolaritza els nens i nenes de 6 a 12 anys i té caràcter obligatori. Comprèn sis cursos acadèmics, organitzats en tres cicles de dos anys cadascun.

La finalitat principal d’aquesta etapa educativa és la de proporcionar una formació comuna que possibiliti el desenvolupament de les capacitats individuals motrius, d'equilibri personal, de relació i d'actuació social per a l’adquisició dels aprenentatges bàsics relatius a elements culturals, expressió oral, lectura, escriptura i el càlcul aritmètic.

L'organització i l'enfocament de les àrees d'aquesta etapa tenen un caràcter global i integrador.

La ciutat disposa de centres educatius públics i privats concertats que realitzen aquestes etapes educatives.

 

Escoles públiques

La qualitat de l’ensenyament a les escoles públiques es garanteix a partir del seguiment d’un projecte educatiu viu, dinàmic i consensual per part de la comunitat educativa.

Escoles concertades

Les escoles concertades són uns centres oberts al servei d’una formació integral dels i les alumnes en la doble dimensió personal i social, des d’una concepció humana i/o cristiana de la vida.

Les escoles a "El Vallès Educa"

El programa "El Vallès Educa" de Canal Terrassa, nascut per divulgar la tasca de la comunitat educativa a la comarca, ha dedicat alguns dels seus reportatges a centres educatius de Rubí.