Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Formació professional (cicles formatius) La formació professional comprèn un conjunt d'ensenyaments que capaciten per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporcionen a l'alumne/a la formació necessària per a adquirir la competència professional característica de cada títol, a més de comprendre l'organització i les característiques del sector corresponent. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Formació professional (cicles formatius)

La formació professional comprèn un conjunt d'ensenyaments que capaciten per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporcionen a l'alumne/a la formació necessària per a adquirir la competència professional característica de cada títol, a més de comprendre l'organització i les característiques del sector corresponent.

La formació professional específica s'ordena en cicles formatius que donen la qualificació necessària per a executar les tasques pròpies de la professió.

La durada dels cicles formatius engloba les hores lectives destinades a la formació en un centre educatiu i les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball. En total, oscil·la entre 1.300 i 2.000 hores, la qual cosa suposa, en general, un o dos cursos acadèmics.

Els cicles formatius s'organitzen en mòduls professionals que s'estructuren en crèdits de caràcter teoricopràctic de durada variable i propis de cada cicle formatiu. A més, inclouen, ordinàriament, un crèdit de síntesi que ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits al llarg del cicle.

D'altra banda, els centres docents disposen d'un determinat nombre d'hores lectives per a completar el currículum, les quals, juntament amb els crèdits de formació pràctica en centres de treball i de síntesi, han de permetre, especialment, l'adaptació del currículum del cicle a l'entorn socioeconòmic de cada centre docent.

El crèdit de formació pràctica en centres de treball és matèria obligatòria i avaluable, i es porta a terme en empreses o entitats mitjançant els convenis que el Departament d'Educació hi ha establert.

 

Instituts i col·legis


 

Programes de formació i inserció

Els Programes de formació i inserció estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d'iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Cicles formatius de grau mitjà

Els cicles formatius de grau mitjà són ensenyaments de formació professional específica de durada variable, segons l’especialitat, que donen la qualificació necessària per executar les tasques pròpies de la professió.

Cicles formatius de grau superior

Els cicles formatius de grau superior són mòduls professionals que donen la qualificació necessària per realitzar treballs tècnics propis de la professió i/o assumir responsabilitats de programació i coordinació.

Consell de la Formació Professional

El Consell de la Formació Professional de Rubí és un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu i una plataforma estable de treball promogut per l’Ajuntament de Rubí.