Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cicles formatius de grau superior Els cicles formatius de grau superior són mòduls professionals que donen la qualificació necessària per realitzar treballs tècnics propis de la professió i/o assumir responsabilitats de programació i coordinació. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Cicles formatius de grau superior

Els cicles formatius de grau superior són mòduls professionals que donen la qualificació necessària per realitzar treballs tècnics propis de la professió i/o assumir responsabilitats de programació i coordinació.

Accés als cicles formatius de grau superior


Amb titulació

 • Batxillerat (LOGSE) o equivalent. Són equivalents, a efectes d'accés:
 • La superació del batxillerat experimental.
 • La superació del curs d’orientació universitària o el preuniversitari.
 • Haver superat un mòdul professional 3 experimental.
 • Tècnic/a especialista (FP-2), tècnic/a superior o equivalent a efectes acadèmics.
 • Universitària o equivalent.
 • Determinades modalitats de batxillerat donen prioritat a l’accés als diferents cicles formatius de grau superior.

Sense titulació

 • També poden accedir-hi les persones que, sense tenir els requisits acadèmics, superin una prova d’accés que es convoca anualment. Per accedir per aquesta via es requereix tenir 19 anys, complerts l’any en què es fa la prova o 18 anys per a qui acrediti estar en possessió d’un títol de tècnic/a relacionat amb el cicle de grau superior al qual es vol accedir.
  La prova d'accés té una part comuna i una part específica, d'acord amb el cicle formatiu.
 • Les persones que acreditin, com a mínim, un any d'experiència laboral que es correspongui amb els estudis que vulguin cursar, estaran exemptes de la part específica de la prova d'accés.
 • Les persones que hagin superat un cicle formatiu de grau mitjà i vulguin accedir a un cicle formatiu de grau superior relacionat estaran exemptes de la part específica de la prova.
 • Les persones que han superat totalment les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys quedaran exemptes de la prova d'accés.
 • Els centres i instituts d’educació secundària que imparteixen formació professional i les escoles i aules de formació de persones adultes autoritzats ofereixen cursos de preparació de la prova d’accés a grau superior. Les qualificacions obtingudes en aquests cursos es tenen en compte en la nota final de la respectiva prova d’accés.

 

Accés a altres estudis


 • Incorporar-se als estudis universitaris que es determinen per a cada cicle formatiu.
 • Cursar altres cicles formatius de grau superior.
 • Per als alumnes que hagin superat determinats cicles formatius, algunes universitats reconeixeran com a crèdits ja cursats algunes matèries dels estudis universitaris. Per conèixer les correspondències que s'han establert, es pot consultar el web de formació professional del Departament d'Ensenyament.

 

Titulació


Tècnic superior.
 

Sortides


 • Incorporar-se als estudis universitaris que es determinen per a cada cicle formatiu.
 • Cursar altres cicles formatius de grau superior.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
5