Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cicles formatius de grau mitjà Els cicles formatius de grau mitjà són ensenyaments de formació professional específica de durada variable, segons l’especialitat, que donen la qualificació necessària per executar les tasques pròpies de la professió. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Cicles formatius de grau mitjà

Els cicles formatius de grau mitjà són ensenyaments de formació professional específica de durada variable, segons l’especialitat, que donen la qualificació necessària per executar les tasques pròpies de la professió.

En general, els cicles formatius són el que tradicionalment s’ha anomenat formació professional, però també inclouen la formació artística: ambdues branques són professionalitzadores i capaciten per al món laboral.

Accés als cicles formatius de grau mitjà


Amb titulació

 • Graduat en educació secundària.
 • Tècnic/a auxiliar (FP-1) o equivalent.
 • Tècnic/a.
 • La superació del primer cicle d'ensenyament secundari experimental (14-16).
 • La superació d'un mòdul professional 2 experimental.
 • La superació íntegra dels dos primers cursos del batxillerat unificat polivalent.
 • La superació d’altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

Sense titulació

 • També podran accedir-hi les persones que, sense tenir els requisits acadèmics, superin una prova d’accés que es convoca anualment. Per accedir per aquesta via es requereix tenir 17 anys com a mínim, complerts l’any en què es fa la prova o 18 anys per a qui acrediti estar en possessió d'un títol de tècnic/a relacionat amb el cicle de grau superior al qual es vol accedir.
 • La superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior o la totalitat de prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys també permet l’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Els centres de formació de persones adultes programen formacions de preparació a la prova d’accés de grau mitjà. Les qualificacions obtingudes en aquesta formació es tenen en compte en la nota final de la prova d’accés.
 

Accés a altres estudis


 • Els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà, havent-hi accedit a través de la prova d’accés o mitjançant titulació, tenen diverses possibilitats de continuació d’estudis.
 • Incorporar-se a qualsevol modalitat de batxillerat, amb determinades convalidacions.
 • Si tenen 18 anys poden presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior relacionat amb el cicle de grau mitjà cursat. Aquests alumnes cal que es preparin per superar la prova mitjançant el curs de preparació a la prova d’accés a grau superior.
 • Cursar altres cicles formatius de grau mitjà.

 

Titulació


Tècnic auxiliar.

 

Sortides


 • Mercat laboral en el camp professional de la família cursada.
 • Batxillerat.
 • Si tenen 18 anys poden presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior del mateix grup d'itineraris. Aquests alumnes cal que es preparin per superar la prova.
 • Cursar altres cicles formatius de grau mitjà.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
10