Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Taula de Benestar Animal La Taula de Benestar Animal és un òrgan que compta amb la participació de professionals i entitats relacionades amb aquesta qüestió, a més de tècnics municipals i representants dels grups polítics del Ple. Es tracta d'un òrgan de debat i treball per abordar les diferents problemàtiques associades a la tinença d’animals de companyia a la ciutat. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Taula de Benestar Animal

La Taula de Benestar Animal és un òrgan que compta amb la participació de professionals i entitats relacionades amb aquesta qüestió, a més de tècnics municipals i representants dels grups polítics del Ple. Es tracta d'un òrgan de debat i treball per abordar les diferents problemàtiques associades a la tinença d’animals de companyia a la ciutat.

Rubí disposa d'una Ordenança reguladora de la tinença d’animals, que estableix el marc normatiu dels aspectes globals que giren al voltant de la tinença responsable d’animals. 

Paral·lelament, l'Ajuntament duu a terme diverses campanyes de conscienciació sobre la tinença responsable i el civisme de les persones propietàries d'animals domèstics. Malgrat aquestes accions de sensibilització i l'existència de l'ordenança, el comportament d’alguns tenidors i tenidores d’animals no compleix amb algunes de les normes legislatives, ètiques o morals. 

A Rubí existeixen diversos actors interessats en el benestar animal a la ciutat. I una manera d’aconseguir dur a terme campanyes realment efectives i que responguin a les necessitats reals de la població és, precisament, la creació d’un espai comú de trobada per a aquestes persones i col·lectius. 

En aquest sentit, la Junta de Portaveus va acordar, a la sessió plenària corresponent al 24 de setembre de 2020, la creació de la Taula de Benestar Animal

 

Objectius


 • Estudiar i treballar opcions per millorar el sistema de recuperació i acollida d'animals perduts.
 • Estudiar i treballar la creació de la figura de "l'agent ciutadà pel Benestar Animal", definint l’abast de la seva actuació.
 • Identificar possibles campanyes de conscienciació específiques en funció de les necessitats de cada moment.
 • Elaborar un protocol antimaltractament i d’altres relatius al benestar animal.
 • Participar en qualsevol modificació de l'ordenança vigent per introduir aquells conceptes necessaris o considerar la incorporació aspectes aprovats pel ple i que no s'han dut a terme.
 • A petició del Ple de la Corporació (quan el sol·liciti almenys una tercera part d'aquest) la Taula en qüestió podrà emetre informes no vinculants en les matèries pròpies de les seves competències.
 • Promoure i donar suport a tota mena de formació adreçada a la ciutadania que afavoreixi tan el benestar animal com la responsabilitat de la ciutadania en aquest àmbit.
 • Vetllar per l'actualització de la informació relativa al benestar animal al web de l'Ajuntament perquè estigui sempre actualitzada i hi aparegui la informació necessària per a la ciutadania.

 

Competències


Serà competència de la Taula de Benestar Animal deliberar sobre els temes relacionats amb als objectius de la mateixa o d'aquells altres encarregats pel Plenari, formular propostes i recomanacions i emetre informes sobre aquells temes relacionats amb la tinença d'animals.

 

Integrants


La Taula estarà composada per representants dels grups polítics municipals, tècnics municipals de diferents serveis relacionats amb el benestar animal, així com per representants d'entitats i professionals també relacionats amb el benestar animal.

 

Primera convocatòria


La Taula s'ha reunit per primera vegada el dimarts 13 d'abril de 2021, d’acord amb el següent ordre del dia:

 • Benvinguda a càrrec de l’alcaldessa, Ana María Martínez Martínez, presidenta de la Taula. 
 • Normes de funcionament i constitució de la Taula, a càrrec d'Andrés Medrano Muñoz, regidor de Benestar Animal i Tinença Responsable.
 • Presentació de la Unitat de Benestar Animal i Tinença Responsable. Exposició dels temes preferents a tractar a la Taula.
 • Presentació del procés d'elaboració del Pla de Benestar Animal. Document de diagnosi i següents fases del Pla.
 • Precs i preguntes.

 

Documents relacionats

 Decret sobre la creació de la Taula de Benestar Animal

 Normes de funcionament de la Taula de Benestar Animal

 Presentació de la primera reunió de la Taula de Benestar Animal

 Acta de la primera reunió de la Taula de Benestar Animal (13/04/2021)

 Acta de la segona reunió de la Taula de Benestar Animal (21/06/2021)

 Acta de la tercera reunió de la Taula de Benestar Animal (17/11/2021)  

 Acta de la quarta reunió de la Taula de Benestar Animal (09/03/2022)

 Acta de la cinquena reunió de la Taula de Benestar Animal (04/10/2022)

T'ha estat útil aquesta pàgina?

6
0