Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cria d’aus per a autoconsum La tinença d’un nombre reduït d’aus de corral per part de particulars per a l’autoconsum familiar de carn i ous es regeix per la normativa que regula l’ordenació de les explotacions ramaderes. Cal complir uns requisits mínims que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat d’aquests productes. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Cria d’aus per a autoconsum

La tinença d’un nombre reduït d’aus de corral per part de particulars per a l’autoconsum familiar de carn i ous es regeix per la normativa que regula l’ordenació de les explotacions ramaderes. Cal complir uns requisits mínims que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat d’aquests productes.

Què és una explotació avícola d’autoconsum?


Són aquelles explotacions en què es crien aus destinades exclusivament al consum familiar amb una capacitat inferior a 32 gallines ponedores d’ous per a consum o 210 kg de pes viu/any en cas d’avicultura de carn (que corresponen a una capacitat d’entre 50 i 70 pollastres/any segons el pes dels animals). 

Cal comprar els pollets en establiments autoritzats i amb codi REGA (Registre d’explotacions ramaderes). 

Aquestes explotacions han d’estar inscrites al Registre d’Explotacions Ramaderes de Catalunya. Prèviament a la inscripció al Registre d’Explotacions Ramaderes, cal disposar del permís municipal corresponent. 

 

Mesures de bioseguretat


Les explotacions avícoles d’autoconsum han de reforçar les mesures de bioseguretat per reduir el risc  ’introducció i propagació de malalties. 

Les mesures mínimes de bioseguretat que cal tenir en compte als autoconsums avícoles per evitar malalties com la influença aviària són: 

  • Protegir les aus d’autoconsum del contacte amb les aus salvatges (ànec, cigonya). 
  • Impedir l’accés de les aus salvatges a l’aigua de beguda i al menjar de les aus d’autoconsum.
  • No subministrar aigua procedent de rius, basses o altres fonts exteriors. 

 

Mesures d'higiene


  • Cal netejar i desinfectar periòdicament les instal·lacions on s’allotgen les aus, els abeuradors i les menjadores.
  • Correcta gestió de la gallinassa i les baixes. 

Les aus i els ous produïts en les explotacions d’autoconsum només es poden destinar al consum en l’àmbit  familiar.

 

Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

1
1