Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Preguntes freqüents sobre aerotèrmia No coneixes aquesta tecnologia? T'agradaria ser més eficient climatitzant casa teva? No saps comes pot combinar amb l'energia fotovoltaica? Et recomanem que facis una ullada al següent llistat de preguntes i respostes més freqüents. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Preguntes freqüents sobre aerotèrmia

No coneixes aquesta tecnologia? T'agradaria ser més eficient climatitzant casa teva? No saps comes pot combinar amb l'energia fotovoltaica? Et recomanem que facis una ullada al següent llistat de preguntes i respostes més freqüents.

Els sistemes aerotèrmia són bombes de calor d'última generació dissenyades per aportar refrigeració a l'estiu, calefacció a l'hivern i, si voleu, aigua calenta tot l'any.

El gran benefici que aquests equips tenen és la gran eficiència. Això és perquè consumeixen un terç de l'energia que gasten la resta de sistemes convencionals com les calderes de gas o gasoil (aquest terç es pren com a mitjana, ja que a l'estiu gastarà només ¼ ia l'hivern ½) .

El baix consum elèctric que necessiten explica perquè la màquina és capaç d'aprofitar l'energia que conté l'aire exterior. Per això, l'aerotèrmia es considera una font d'energia renovable.

2.1 Sistema aire-aire

Els sistemes aire-aire són els que utilitzen les bombes de calor per escalfar o refredar l'aire de l'habitatge. Aquest sistema, per tant, es pot utilitzar per tenir aire condicionat a l'estiu (amb aire fred) i calefacció a l'hivern (aire calent)

És el sistema més econòmic i fàcil d'instal·lar.

2.2 Sistema aire-aigua

Els sistemes aire-aigua, en canvi, són els que permeten un ús de climatització (calefacció i aire condicionat) així com aigua calenta sanitària (ACS).

En mode calefacció, escalfen aigua que pot ser utilitzada tant per a la calefacció (radiadors o terra radiant) com per a aigua calenta sanitària.

En mode refrigeració, refreden aigua per refrescar l'habitatge a través de fan coils o fins i tot en alguns casos a través del terra radiant.

Unitat exterior: és la bomba de calor que extreu la calor de l'ambient exterior. Té una mida i una forma similar a la dels equips convencionals d'aire condicionat i conté l'intercanviador exterior i el compressor.

Unitat interior: que inclou l'intercanviador entre el fluid refrigerant i l'aigua. La seva mida dependrà del model escollit. A grans trets, hi ha dos tipus d'unitats interiors:

  • Els compactes, que tenen els elements hidràulics i el dipòsit d'aigua calenta sanitària amb un únic equip. Aquests tenen una mida similar a una nevera petita-mitjana.
  • Equips separats, que tot el sistema hidràulic i el dipòsit d'aigua calenta sanitària estan separats.

4.1 Sistemes Monobloc

En aquests models, la part hidràulica de l'hidrokit està inclosa a la unitat exterior (bomba de calor). Amb aquests models només cal reservar espai a l'interior per al dipòsit acumulador d'aigua.

4.2 Sistemes Bibloc

En aquests models es requereix la instal·lació de dues unitats separades. D'una banda, la unitat exterior (bomba de calor) i dins de l'habitatge la unitat interior comprèn la part hidràulica i el dipòsit acumulador d'aigua.

4.3 És necessari un dipòsit d'inèrcia?

Depèn del fabricant i del tipus d'instal·lació. Tot i això amb sistemes de radiació de molt baixa inèrcia, com són les instal·lacions amb un o dos fancoils, és recomanable instal·lar una petita inèrcia, que assegurarà una millora important del confort i l'eficiència del sistema.

Sí, en edificis ja construïts es pot col·locar com a font d'energia alternativa als combustibles fòssils (substitució) i es pot utilitzar amb el sistema existent de radiadors o terra radiant.

Per a habitatges nous, és la solució més eficient que existeix al mercat avui dia.

Sí, tant si l'habitatge disposa de radiadors com de terra radiant, el sistema d'aerotèrmia és adequat i és el més eficient. Tot i això, hi ha casos en què s'hauran de canviar els radiadors per uns de baixa temperatura (aquest cas només es donarà si els radiadors existents a la casa són molt vells).

Si ja tenim bombes de calor aire-aire per calefacció i aire condicionat, només cal posar una altra bomba de calor que escalfi l'aigua per a usos sanitaris. Així, podrem deixar del tot el gas o gasoil.

Sí, els sistemes d'aerotèrmia són compatibles amb instal·lacions solars tèrmiques per a la producció d'aigua calenta. Aquesta combinació de solar tèrmia + aerotèrmia farà que aquesta última sigui encara més eficient i gasti menys energia.

Sí, els sistemes d'aerotèrmia són compatibles amb instal·lacions fotovoltaiques, que us proporcionaran energia elèctrica d'origen 100% renovable per al seu funcionament. Una instal·lació solar fotovoltaica pot subministrar bona part de l'electricitat que gasta la màquina d'aerotèrmia.

Sí, gràcies a l'aerotèrmia podrem prescindir totalment del gas o gasoil, ja que ens subministrarà tota la calefacció i l'aigua calenta sanitària necessària. Amb un sistema d'aerotèrmia tot l'habitatge funcionarà únicament amb energia elèctrica.

Sí, els sistemes actuals estan pensats per al seu funcionament a màxim rendiment a temperatures extremes, incloses les temperatures negatives. Tot i això, el rendiment del sistema pot disminuir lleugerament com menor és la temperatura. En casos d'habitatges molt mal aïllats, potser s'hauria de pensar millorar l'aïllament de l'habitatge per reduir el consum energètic i tenir un millor confort tèrmic.

Sí. És un sistema altament eficient que utilitza energia procedent de fonts renovables i que redueix les emissions directes de CO2, l'aerotèrmia és una de les millors maneres de millorar l'eficiència d'un edifici. Normalment, canviant el gas o gasoil per aerotèrmia pugen dues lletres al certificat energètic de l'habitatge.

Només la manca d'espai interior o exterior de l'habitatge podria ser un factor limitant per instal·lar-lo.

Una bomba de calor aeotèrmica té una vida útil entre 20 i 25 anys, depenent de les hores de funcionament anual.

El nivell sonor de la unitat exterior és imperceptible des del seu interior. Produeix un soroll semblant al d'una nevera.

No. Com que no es requereixen tasques de manteniment, ni control de combustibles ni de gas, el manteniment és més senzill que el d'una caldera convencional. A més, gràcies a la gran connectivitat dels equips, gran part de les operacions de manteniment es poden fer de forma remota.

Caldrà fer un estudi de les necessitats de cada habitatge. Tot i això, per donar un valor estimat, es pot considerar que es necessiten uns 10 kW tèrmics per un habitatge d'uns 100 m2.

Per a instal·lacions d'aerotèrmia en habitatges en sòl urbà no inclosos al Catàleg de Patrimoni caldrà sol·licitar el corresponent permís d'obres (Comunicació prèvia d'obres – sense tècnic) (ordenança fiscal núm. 17).

En cas de dubtes sobre els permisos, us recomanem que contacteu amb el departament de llicències de l'Ajuntament.

Els sistemes d'aerotèrmia tenen un cost més gran que altres sistemes tradicionals, però aquest cost extra es recupera a causa de l'alta eficiència i el consum d'energia més baix.

Al mercat hi ha una gran varietat d'equips que fan que el cost pugui variar considerablement. Un preu orientatiu considerant que ja es disposa d'instal·lació interior de radiadors o terra radiant i per un habitatge d'uns 100 m2, podria situar-se al voltant dels 10.000 - 15.000 €, que inclouria:

  • Bomba de calor aire-aigua
  • Grup hidràulic
  • Dipòsit acumulador de 100 litres
  • Muntatge i instal·lació

Per un habitatge d'uns 250 m2, el preu seria entre 15000 i 20.000 €

Actualment, l'Institut Català de l'Energia (ICAEN) té oberta una línia d'ajuts a renovables, que contempla ajuts a l'aerotèrmia al programa 6 (energies renovables tèrmiques al sector residencial). L'ajuda per a l'aerotèrmia aire-aigua és de 500€/kW de potència instal·lada, amb un màxim de 3.000€ per habitatge.

També hi ha desgravacions fiscals en la declaració de la renda per a la substitució de gas o gasoil per aerotèrmia. Pots revisar el següent apartat de la web per a més informació.