Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Contenidors al carrer Per a la recollida selectiva de la matèria orgànica, el vidre, el paper-cartró, els envasos i la resta. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Contenidors al carrer

Per a la recollida selectiva de la matèria orgànica, el vidre, el paper-cartró, els envasos i la resta.

Al terme municipal hi ha 451 emplaçaments de contenidors, on sempre s’ubica, almenys, un contenidor d'orgànica i un de resta. En un gran percentatge de casos també s’hi troben les altres fraccions. Quan llences cada residu al contenidor correcte, permets la seva transformació en altres productes útils.

 

contenidor orgànica
Orgànica - contenidor marró o beix

Què s’hi pot llençar  

Restes de carn, peix, pa, fruita, verdura, marisc, closques d’ou i de fruita seca, taps de suro, bosses d’infusió, marro del cafè, paper de cuina i tovallons tacats d’oli, petites restes de jardineria*, etc.

* Si has de llençar una quantitat considerable, utilitza el servei gratuït de recollida de poda al portal de casa i no col·lapsis el contenidor.

Què no s’hi pot llençar  

Restes d’escombrar, cabells, bolquers i excrements d’animals, que van al contenidor gris. 

Recollir selectivament la matèria orgànica és molt important perquè representa gairebé el 40% del pes dels residus generats a les llars. Quan es llença correctament al contenidor marró arriba a les plantes de compostatge on es converteix en compost, un adob orgànic lliure de químics, que es fa servir com a fertilitzant en agricultura i jardineria. Si es llença barrejada amb la resta al contenidor gris i arriba a l’abocador es descompon de forma descontrolada formant lixiviats, que es filtren al subsol i el contaminen, i genera metà: un dels gasos contaminants causants de l’efecte hivernacle.

Si tens hort o jardí potser t’interessa compostar la matèria orgànica a casa i obtenir una bonificació en la taxa de residus per triar aquesta opció sostenible.

 

 

contenidor verd
Vidre - contenidor verd

Què s’hi pot llençar  

Envasos i ampolles de vidre, sense taps ni tapes.

Què no s’hi pot llençar  

Gots trencats, restes de ceràmica o plats, que van a la resta. Els vidres plans, miralls, fluorescents o bombetes* s’han de portar a les deixalleries.

La importància de separar correctament el vidre recau en el fet que és un material totalment reciclable. El vidre recollit és aprofitat al 100 % a la planta de reciclatge, on se separa per colors, es netegen les etiquetes, taps i elements fèrrics i es tritura fins a convertir-lo en pols amb la que es fabricarà nou vidre. L’ús de vidre reciclat vers la fabricació de nou redueix un 20 % les emissions nocives per l’atmosfera i un 50 % la contaminació de les aigües, estalviant 100 kg de petroli i 1200 kg de matèries primeres per tona de vidre reciclat.

* Establiments d’electrodomèstics i ferreteries sovint disposen de contenidors per a fluorescents i bombetes.

 

contenidor paper cartró
Paper i  cartró - contenidor blau

Què s’hi pot llençar  

Envasos i caixes de cartró, diaris, revistes, llibretes sense espiral metàl·lica, sobres, bosses de paper, folis, paper de regal, etc.

Què no s’hi pot llençar  

Paper i material brut, com ara tovallons de paper o paper de cuina tacats d’oli, que van al contenidor marró. Els brics i el paper d’alumini van al contenidor groc.

El papers i cartrons del contenidor blau es porten a les plantes de reciclatge, on es converteixen en grans bales de paper triturat. Aquestes bales es posen en remull per obtenir pasta de paper neta de tintes, que es cola per filtrar-ne els materials fèrrics. La pasta resultant s’asseca, es planxa i se’n fan bobines, que es distribueixen a les fàbriques papereres per tenir una nova vida útil. 

L’estalvi del 85 % d’aigua i el 65 % d’energia total fan que la diferència entre la petjada ambiental del paper nou i del reciclat sigui enorme. A més de la reducció de la matèria primera que cal per elaborar nou material: cada tona de paper reciclat evita la tala de 17 arbres, i només a Rubí es recullen al voltant de 1.000 tones anuals.

 

contenidor groc
Envasos - contenidor groc

Què s’hi pot llençar  

Envasos de plàstic, llaunes de begudes i conserves, brics, xapes i tapes de metall, paper d’alumini i film transparent, safates de porexpan, etc.

Què no s’hi pot llençar  

Joguines, mànegues de regar, tubs, materials com cintes de vídeo i CDs, i envasos de productes perillosos (dissolvents o pintures), que s’han de portar a les deixalleries.

Els envasos es porten a les plantes de triatge, on se separen els diferents materials mitjançant la combinació de tècniques òptiques, mecàniques i manuals. Amb els diversos materials seleccionats es crearan nous envasos i productes.

El reciclatge dels envasos és fonamental perquè representen un 60 % del volum dels residus a la ciutat, gran part del qual acaba omplint els abocadors. El fet que gran part dels productes del mercat estiguin envasats ha convertit aquesta fracció en una de les més contaminants, motivant legislacions per frenar la seva petjada ambiental, que va des de l’esgotament de recursos naturals com el petroli o la bauxita a la contaminació del medi natural i de les espècies que l’habiten.

 

contenidor gris
Resta - contenidor gris o verd clar

Què s’hi pot llençar  

Restes de cigarreta, compreses i tampons, bolquers, pols d’escombrar, cotó, cabells, bolígrafs i llapis usats, excrements d’animals, mascaretes quirúrgiques, tovalloletes humides, fregalls i baietes.

Què no s’hi pot llençar  

Bosses d’infusió, paper de cuina brut d’oli i restes de menjar, que van al contenidor marró. Restes de fusta, CD, envasos que contenen materials tòxics i perillosos, o roba*, que cal portar a les deixalleries.

Donat que els residus del contenidor gris acaben a l’abocador, l’idoni és que aquest contenidor només serveixi per llençar els residus que no es poden reutilitzar o dipositar de manera selectiva als altres contenidors del carrer ni a les deixalleries. Si aquesta selecció es fes correctament, només es llençarien a la resta un 17 % del total dels residus.

*La roba i el calçat també els pots dipositar als contenidors específics repartits per la ciutat.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

2
2