Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Establiment d’una Zona de Baixes Emissions i adequació d’espais urbans per a la implementació de zones i itineraris de vianants i millora de l’accessibilitat La subvenció concedida pel Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana compta amb dues actuacions finançades. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Establiment d’una Zona de Baixes Emissions i adequació d’espais urbans per a la implementació de zones i itineraris de vianants i millora de l’accessibilitat

La subvenció concedida pel Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana compta amb dues actuacions finançades.

Convocatòria: Programa d'ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (convocatòria 2022).
Línia d'actuació: Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada a entorns urbans i metropolitans.
Font de finançament: Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Fons Next Generation.
Entitat: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Pressupost total (sense IVA): 1.014.410,73 €
Pressupost total (amb IVA): 1.227.436,99 €
Import subvencionat (sense IVA): 912.969,66 €
Data d'inici del projecte: 1 de gener de 2022
Data de finalització del projecte: 31 de desembre de 2024

 

Establiment d’una Zona de Baixes Emissions


El 23 de maig de 2006, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret 226/2006, en el qual es designava com a Zones de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric pels contaminants diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) a 40 municipis de la Regió Metropolitana que pertanyen a les zones de qualitat de l’aire 1 i 2, pel fet de superar els nivells d’aquests contaminants. Rubí va ser un dels municipis que es va incloure a la llista.

Des d'aquell moment, s'ha treballat per millorar la qualitat de l'aire des de l'àmbit autonòmic, comarcal i local.

Així mateix, aquesta actuació dona compliment a l'obligació d'establir una Zona de baixes emissions (ZBE) segons la Llei 7/2021. Aquesta actuació comprèn la senyalització i la implantació d'un centre de control de la mobilitat per a l'establiment i la posada en marxa de la Zona de baixes emissions de Rubí per millorar la qualitat de l'aire i reduir el soroll i les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

El primer pas d'aquesta implementació és la senyalització de l'àmbit de la zona afectada. El centre de control de mobilitat és un espai habilitat per gestionar la digitalització i l'anàlisi de les dades de mobilitat de manera eficaç i intel·ligent que permeti la creació de nous models de mobilitat, regulació, control del trànsit i transport i gestió de la demanda.

Objectius:

 • Restringir la circulació dels vehicles més contaminants a la ZBE.
 • Millorar la qualitat de l’aire i la salut de la població optimitzant el trànsit de vehicles de motor de combustió.
 • Digitalitzar i gestionar les dades de mobilitat en temps real (ZBE, transport públic, aparcament, semafòrica…).
 • Agilitar la gestió del trànsit mitjançant el control semafòric.
 • Millorar la mobilitat en tots els seus àmbits des d’una vessant tecnològica i aplicant les polítiques establertes al Pla de Mobilitat Sostenible.
 • Assegurar la freqüència i la puntualitat del transport públic.
 • Fer més atractiu l’ús del transport públic mitjançant la disponibilitat d’informació en temps real.
 • Prevenir i controlar els episodis de la contaminació.
 • Optimitzar els recursos municipals.
 • Agilitzar la futura incorporació de noves modalitats de transport més sostenibles.

 

Adequació d’espais urbans per a la implementació de zones i itineraris de vianants i millora de l’accessibilitat


Augmentar la quota modal dels desplaçaments a peu per aconseguir els objectius ambientals és el principal objectiu del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de l'Ajuntament de Rubí (PMUS) i per això recull una relació de propostes que incideixen en millorar-les. Un exemple és l’adaptació de passos de vianants o la millora de l’amplada útil de les voreres per garantir unes condicions de mobilitat accessible, còmoda i segura, i facilitar l’autonomia i la socialització dels col·lectius de persones amb mobilitat reduïda, diversitat funcional i altres.

El PMUS també preveia elaborar el Pla d'Accessibilitat (PA). El punt de partida del PA és la xarxa bàsica de vianants, que recull els principals itineraris que uneixen els centres tractors i connecten els barris. Davant la impossibilitat d'adaptar totes les voreres i guals de vianants de tot el municipi, l'estratègia era definir aquesta xarxa bàsica de vianants i actuar-hi. La definició d’aquesta xarxa s’ha fet amb criteris tècnics, aforaments de vianants (observant quins són els eixos més utilitzats) i amb la participació ciutadana.

Pel que fa a les actuacions d’accessibilitat, es contemplen dos grups d’actuacions:

 • Actuacions sobre els guals de vianants: es fan accessibles guals de vianants, ampliació puntual de la vorera, passos elevats i renovació de la senyalització horitzontal.
 • Actuacions sobre la calçada: millora de la seguretat viària amb la repavimentació, la renovació de la senyalització horitzontal i la implementació d'elements reductors de velocitat.

 

Projectes finançats

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0