Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tràmits i permisos El camí per legalitzar una instal·lació fotovoltaica pot ser sinuós. Et donem totes les indicacions perquè no et perdis. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Tràmits i permisos

El camí per legalitzar una instal·lació fotovoltaica pot ser sinuós. Et donem totes les indicacions perquè no et perdis.

La tramitació d’una instal·lació d’autoconsum es fa a 2 nivells.

 • D’una banda, abans d’iniciar les obres de la instal·lació, cal fer el tràmit municipal corresponent: la comunicació prèvia d’obres amb tècnic.
 • D’altra banda, hi ha el tràmit de seguretat industrial i energètic amb l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya, que en aquest cas és la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera.

 

Quins passos has de seguir


  NOVETAT - En el cas d'instal·lació de fotovoltaica s'està exempt del pagament de la taxa per comunicació prèvia d'obres.

   

  1. Realitzar la sol·licitud de la Comunicació prèvia d’obres amb tècnic.

  La documentació a adjuntar és la següent:

  • Sol·licitud de comunicació d’obres per duplicat
  • Document justificatiu del pagament de la taxa per comunicació prèvia d’obres
  • Autorització de la comunitat de propietaris si s’escau
  • Declaració Responsable Tècnics
  • Pressupost de la instal·lació, signat i segellat per l’empresa instal·ladora
  • Nomenament del contractista
  • Nomenament de la Direcció facultativa (assumeix del tècnic competent)
  • Projecte tècnic degudament signat pel tècnic competent i el promotor (2 exemplars) amb estudi bàsic de seguretat i salut, i Coordinador de Seguretat i Salut.
  • Fotografies a color i en bona resolució de l’estat actual de la finca (no s’acceptaran fotografies extretes de Google Maps)
  • Plànol de l’emplaçament del PGO (signat). Es pot demanar la informació a l’Oficina del Plànol de la Ciutat: infoplanejament@ajrubi.cat
  • Estudi de gestió de residus de construcció i demolició (PROGROC). NOTA: indicar la quantitat de 0 residus si s’escau.
  • Poders del representant legal (persona jurídica) o model d’autorització (persona física)

   

  2. Inici de les obres

  Un cop entregada tota la documentació, si no hi ha cap requeriment per part de la FUER o l’OAC, les obres de construcció poden iniciar-se d’immediat.

   

  3. Pagament de l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres) i sol·licitud de bonificació.

  Un cop presentada la comunicació prèvia d’obres, l’ORGT notificarà al titular de la liquidació del pagament de l’ICIO que correspon al 4% del total del cost de la instal·lació d’autoconsum.

  Aquest impost està bonificat al 95% (segons l’ordenança fiscal núm. 6), però cal demanar-ho de forma expressa. Veure apartat de “Bonificacions fiscals”.

   

  4. Sol·licitud d’autorització administrativa davant de la Generalitat de Catalunya.Cal inscriure la instal·lació al Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC), via telemàtica i d’acord amb els requisits i formularis de la web.

    

   Podeu trobar més informació relacionada amb l’autoconsum solar a l’apartat de preguntes freqüents. 

  T'ha estat útil aquesta pàgina?

  5
  1