Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tràmits i permisos El camí per legalitzar una instal·lació fotovoltaica pot ser sinuós. Et donem totes les indicacions perquè no et perdis. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Tràmits i permisos

El camí per legalitzar una instal·lació fotovoltaica pot ser sinuós. Et donem totes les indicacions perquè no et perdis.

La tramitació d’una instal·lació d’autoconsum es fa a 2 nivells.

 • D’una banda, abans d’iniciar les obres de la instal·lació, cal fer el tràmit municipal corresponent: la comunicació prèvia d’obres per instal·lació d'autoconsum amb energia fotovoltaica.
 • D’altra banda, hi ha el tràmit de seguretat industrial i energètic amb l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya.

 

Quins passos has de seguir


  1. Realitzar la sol·licitud de la Comunicació prèvia d’obres per instal·lació d'autoconsum amb energia fotovoltaica.

  La documentació a adjuntar és la següent:

  • Sol·licitud de comunicació d’obres per duplicat
  • Autorització de la comunitat de propietaris si s’escau
  • Pressupost de la instal·lació, signat i segellat per l’empresa instal·ladora
  • Recull fotogràfic a color i en bona resolució de l’estat actual de l’habitatge/edificació i teulada (no s’accepten fotografies de Google Maps)
  • Nomenament del contractista
  • Plànol de l’emplaçament en el que la finca sigui clarament identificada (no s’accpeten plànols de Google Maps)
  • Nomenament de la Direcció facultativa (assumeix del tècnic competent)
  • Projecte tècnic degudament signat pel tècnic competent i el promotor (per duplicat en el cas de registre presencial) amb estudi bàsic de seguretat i salut, i Coordinador de Seguretat i Salut, i el contingut mínim inclòs a l’annex del model de sol·licitud

   

  2. Inici de les obres

  Un cop entregada tota la documentació, si no hi ha cap requeriment per part de l’OAC, les obres de construcció poden iniciar-se d’immediat.

   

  3. Pagament de l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres) i sol·licitud de bonificació.

  Un cop presentada la comunicació prèvia d’obres, l’ORGT notificarà al titular de la liquidació del pagament de l’ICIO que correspon al 4% del total del cost de la instal·lació d’autoconsum.

  Aquest impost està bonificat al 95% (segons l’ordenança fiscal núm. 6), però cal demanar-ho de forma expressa. Veure apartat de “Bonificacions fiscals”.

   

  4. Sol·licitud d’autorització administrativa davant de la Generalitat de Catalunya.Cal inscriure la instal·lació al Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC), via telemàtica i d’acord amb els requisits i formularis de la web.

   

  Material complementari


  Vam explicar la nova ordenança solar al programa Rubí al dia de Ràdio Rubí:

  ràdio rubí

   

   Pots trobar més informació relacionada amb l’autoconsum solar a l’apartat de preguntes freqüents. 

  T'ha estat útil aquesta pàgina?

  8
  2