Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajudes, subvencions i bonificacions fiscals Hi ha diferents maneres d'incentivar la instal·lació de sistemes d'aprofitament energètic fotovoltaic a la ciutat de Rubí. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Ajudes, subvencions i bonificacions fiscals

Hi ha diferents maneres d'incentivar la instal·lació de sistemes d'aprofitament energètic fotovoltaic a la ciutat de Rubí.

Bonificacions fiscals


Si tens pensat posar una instal·lació fotovoltaica per a autoconsum solar a la teva empresa, has de saber que tens dret a gaudir de bonificacions tant en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) com en l’Impost de Béns Immobles (IBI).

 

Bonificació de l’ICIO (Ordenança fiscal núm. 6)

La bonificació de l’ICIO per a instal·lacions fotovoltaiques és del 95%.

Cal fer la sol·licitud de forma expressa a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) una vegada presentada la comunicació prèvia d’obres a l’Ajuntament.

  • Opció 1: Via telemàtica amb certificat digital: cal presentar un escrit al registre de l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) > Tràmits i pagaments > Presentació d’escrits al Registre > Escrits sobre tributs i multes gestionats per l’ORGT > Presentació d’instàncies o recursos de tributs
  • Opció 2: Presencialment, sol·licitant cita prèvia (només per a persones físiques)

NOTA: el termini màxim per presentar la sol·licitud és d’un mes des de la notificació de la liquidació per part de l’ORGT. Un cop rebuda la notificació, caldrà abonar l’import i posteriorment, en cas que la sol·licitud de bonificació sigui resolta favorablement, es retornaran els diners que pertoqui.

 

Bonificació de l’IBI (Ordenança fiscal núm. 3)

La bonificació de l’IBI és del 50% durant els 5 anys posteriors a l’any de construcció de la instal·lació fotovoltaica. La bonificació en cap cas pot superar el 50% del cost total de la instal·lació i l'import màxim que es podrà bonificar serà de 500 €.

Aquesta bonificació aplica únicament a aquells habitatges on la instal·lació solar produeixi l’electricitat equivalent a almenys el 30%  del seu consum energètic anual o bé s'hagi aprofitat al màxim tota la superfície òptima disponible. 

En el cas de tractar-se d’una instal·lació compartida entre diferents habitatges, només es podran beneficiar de la bonificació aquells on l’aportació de la instal·lació solar a la seva llar sigui com a mínim del 30% del seu consum anual o bé s'hagi aprofitat al màxim tota la superfície òptima disponible. 

Cal fer la sol·licitud a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) , un cop finalitzada i legalitzada la instal·lació:

  • Opció 1: Via telemàtica amb certificat digital: cal presentar un escrit al registre de l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) > Tràmits i pagaments > Presentació d’escrits al Registre > Escrits sobre tributs i multes gestionats per l’ORGT > Presentació d’instàncies o recursos de tributs
  • Opció 2: Presencialment, sol·licitant cita prèvia (només per a persones físiques)

La documentació a adjuntar amb la sol·licitud és la següent:

  • Número d'inscripció al Registre d'Autoconsum de Catalunya (RAC) o bé document justificant de rebuda de la inscripció de la instal·lació generadora d'energia elèctrica al departament competent de la Generalitat de Catalunya. 
  • Cèdula d'habitabilitat.
  • Certificat de final d'obres.

Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies determinades del seu atorgament. Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament. 

Per gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa. 

 

Bonificació sobre la declaració de la renda

La instal·lació de plaques solars fotovoltaiques permetrà gaudir d’una deducció del 40% de l’IRPF sempre que es redueixi un 30% el consum d’energia primària no renovable, o bé es millori la qualificació energètica, assolint les lletres “A” o “B” en l’habitatge habitual.

Aquesta deducció estarà vigent fins a 31 de desembre de 2024 i caldrà acreditar el compliment dels requisits a través del certificat d’eficiència energètica de l’habitatge. El percentatge de deducció és d’un 40% de les quantitats satisfetes per les obres realitzades dins del període d’aplicació, fins a un màxim de 7.500 € per habitatge.

L'accés a aquestes deduccions es determinaran a través de la millora energètica de l'habitatge a través de certificats energètics de l'immoble abans i després de les actuacions de millora. En aquesta sessió en línia es detallen les diferents deduccions i els requisits per accedir-hi:

 

 Pots trobar més informació relacionada amb l’autoconsum solar a l’apartat de preguntes freqüents. 

T'ha estat útil aquesta pàgina?

18
8