Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els residus en xifres Evolució de la nostra relació amb els residus: selecció i prevenció. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Els residus en xifres

Evolució de la nostra relació amb els residus: selecció i prevenció.

Imatge capçalera.png

 

El Pla Local de Residus de Rubí  marca l’any 2025 com un moment d’assoliment d’objectius de millora en la nostra relació amb els residus:

  • Potenciar la visió dels residus com a recursos.
  • Reduir la generació de residus a través de l’impuls de la prevenció i la reutilització.
  • Valoritzar els residus des de l’òptica de l’economia circular.
  • Assolir el 60% de recollida selectiva i contribuir a fer que Catalunya arribi al 65%.

Les representacions gràfiques de les estadístiques ens ajuden a veure com avancem cap a ells; amb una actitud lleugerament més responsable pel que fa a la generació de residus, un creixement notable de les persones que participen en accions destinades a prevenir-los, però sense canvis significatius en la millora de la selecció de residus. 

 

La bossa tipus


L’Ajuntament de Rubí ha realitzat diverses caracteritzacions de residus durant l’any 2023 per tal d’estimar la composició de la bossa de residus tipus del municipi. Independentment de si es llencen correctament, tenir la informació sobre quins són els residus que generem, permet:

  • Calcular l’índex de recollida selectiva de cada fracció.
  • Imaginar els percentatges de selecció de residus als que podríem arribar si llencéssim cada residu on realment li pertoca.
  • Orientar accions destinades a millorar la selecció i la prevenció de residus. 

L’anterior anàlisi de la composició dels residus a Rubí data de l’any 2013. Comparant les dades amb les obtingudes el 2023, observem que la majoria de fraccions no presenten grans canvis. 

Augmenten poc els percentatges d’envasos (1%) i paper-cartró (3%). Baixen, també poc, la fracció vegetal (-1,5%), el vidre (-1%) i la fracció altres, que inclou metalls, oli, RAAEs, pneumàtics, runa, tèxtil sanitari i resta (-0,5%).

El que si destaca és la reducció de la matèria orgànica, que passa del 32 al 21% i l’augment en un 5% de les fraccions corresponents a voluminosos i tèxtil, parant especial atenció a aquestes últimes que pràcticament han doblat el seu valor respecte a la “bossa tipus” anterior.

Bossa tipus

  

Bossa tipus 2013-2023 (mira la taula 1)

 

Evolució de la generació de residus


Però, com de gran és aquesta bossa? El volum de residus que generem està estretament lligat als hàbits de compra i de consum. La subtil millora del pes de la bossa d'escombraries als darrers anys a Rubí ens mostra que aquests hàbits estan molt instaurats entre la població. Per disminuir aquests kilograms per persona i dia, que esdevenen milers de tones l’any a escala ciutat, encara cal que es produeixi el canvi necessari cap a la reducció del consum i cap a alternatives de compra més sostenibles.

 

Gràfic1.png

 

Evolució de la generació de residus per persona i dia (mira la taula 2)

 

Evolució de la recollida selectiva


Després d’anys de millora, el percentatge de recollida selectiva arriba al seu màxim històric l’any 2021. A partir d’aquí s’inicia una lenta davallada que ens allunya de l’objectiu del Pla Local de Residus d’arribar al 60% l’any 2025.

 

Gràfic2.png

  

Evolució de la recollida selectiva (mira la taula 3)

 

On van a parar els nostres residus?


Des de la pujada significativa de l’any 2018, no s’observa una tendència favorable continuada en les tones de residus que separem correctament i entren en circuits de reciclatge. La dada positiva és que, tot i que no ha estat una evolució estable, els residus que han tingut l’abocador com a destí final han disminuït  800 tones en els últims cinc anys.

 

Gràfic3.png

 

Tones de residus que arriben a l’abocador vs. les que segueixen circuits de reciclatge (mira la taula 4)

 

Evolució dels usuaris dels serveis de prevenció de residus


Una de les maneres de reduir la generació de residus és allargar la vida útil dels nostres objectes. A Rubí existeixen dos serveis setmanals que ens ajuden a fer-ho: La Trocalleria a través de la reutilització i el Dimecres Manetes a través de la reparació. Deixant fora d’anàlisi l’any 2020, quan a causa de la pandèmia es va anul·lar els serveis, ambdós mostren un augment del nombre de persones que en fan ús i intenten evitar que els seus productes esdevinguin residus quan encara no ho són.

 

Gràfic4.png

 

Gràfic5.png

 

Persones usuàries dels serveis de prevenció de residus La Trocalleria i Dimecres Manetes (mira la taula 5)

 

Evolució de l'ús dels serveis de deixalleria


Les deixalleries com a punts de rebuda dels residus que no es poden llençar als contenidors del carrer són un servei consolidat a la ciutat. Les persones usuàries es mantenen al llarg dels anys i van augmentant, superant les 32.000 durant el 2023.

 

Gràfic6.png

 

Persones usuàries dels serveis de deixalleria (mira la taula 6)

 

Evolució de les trucades al Telèfon Verd


Tot i que han disminuït durant el 2023, ja són quasi 14.700 les trucades ateses al Telèfon Verd per acordar les recollides al portal de casa de mobles i trastos vells o poda, que arriben a ser 60 % del total de trucades. L’ús d’aquest servei és un altre indicatiu de participació activa de la ciutadania en la correcta gestió dels seus residus.

 

Gràfic7.png

 

Nombre de trucades al Telèfon Verd (mira la taula 7)

 

T'ha estat útil aquesta pàgina?

6
1