Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pla Local de residus 2019-2025 El Pla local de residus municipals de Rubí (PlrR) pretén ser el full de ruta a seguir entre el 2019 i el 2025. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Pla Local de residus 2019-2025

El Pla local de residus municipals de Rubí (PlrR) pretén ser el full de ruta a seguir entre el 2019 i el 2025.

Des del Model de gestió integral dels residus municipals – Projecte Residu Mínim (aprovat el 2001) o des de la implantació, el 2008, del Model de gestió de les 5 fraccions (actualment en funcionament), hi ha hagut canvis profunds en la gestió de residus i també una evolució del propi municipi, del context econòmic i de les seves característiques.

El Programa General de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT 2013-2020), seguint les línies de la Directiva Marc de Residus 2008/98/CE, passa de l'òptica de gestió de residus a una visió que contempla l'equiparació dels residus a recursos (els residus són una oportunitat).

El Pla local de residus municipals de Rubí (PlrR) pretén ser el full de ruta a seguir per a fer realitat aquesta visió i planificar les estratègies de prevenció, reutilització i gestió de residus que volem aplicar al llarg del camí, entre el 2019 i el 2025, i adequar la gestió dels residus a un nou marc social, tècnic i econòmic.

El Pla local de residus per al període 2019-2025 va comptar amb l'aprovació inicial del Ple de l'Ajuntament de Rubí el 19 de desembre de 2019 i, després de seguir les passes legalment establertes, va ser aprovat definitivament per majoria absoluta el 23 de juliol del 2020. Certificat de l'aprovació definitiva.

 

 Pla de residus 2019-2025.jpeg

 

Un pla local de tothom


Boto-Bloc-1.png Boto-Bloc-2.png Boto-Bloc-3.png

 

Aquest full de ruta ha de reflectir el màxim possible totes les realitats del municipi, per aquest motiu cal tenir en compte totes les mirades sobre la nostra ciutat. Així doncs, la participació de tota la ciutadania és imprescindible per tal de dibuixar el nostre Pla local de residus. Amb aquesta fita es proposa un procés de participació ciutadana que contempla:

 • Un qüestionari participatiu obert a la ciutadania. 
 • Diversos tallers participatius:
  • Taller amb entitats de Medi Ambient, Taula de la Diversitat, Consell de Cooperació i Consell de Comerç
  • Taller amb les Associacions de Veïns
  • Taller amb el Consell de la Infància i de l'Adolescència
  • Taller amb el Consell de la Gent Gran
  • Taller amb polítics i portaveus

 

Bloc I. Diagnosi

 Grafic-Bloc-1.png

Percentatges de la recollida selectiva a Rubí l'any 2015

 

Diagnosi del Pla local de residus de Rubí 2019-2025. Bloc I
Document complert de la diagnosi actual de la ciutat, que inclou les conclusions i línies estratègiques d'acció proposades pel període 2018-2025.

Abstract de la diagnosi del Pla local de residus 2019-2025
Resum provisional de la contextualització tècnica, econòmica, social i ambiental de la gestió de residus a Rubí en els darrers anys. Inclou conclusions i línies estratègiques d'acció proposades pel període 2018-2025.

Resultat de les enquestes a les llars 
Enquestes realitzades per a la diagnosi del Pla local de residus 2017-2022.

 

Bloc II. Procés participatiu

 

bloc 2 sessió participació.png

 

Procés participatiu del Pla local de residus de Rubí 2019-2025. Bloc II
Recull dels resultats de les sessions participatives amb els diferents col·lectius de la ciutat.

 

Bloc III. Pla d'acció i seguiment

Grafic-Bloc-III.png

Percentatges de la recollida selectiva a Rubí l'any 2018

 

Pla d'acció i seguiment del Pla local de residus de Rubí 2019-2025. Bloc III
Eixos i línies de treball concretats per assolir els objectius extrets de la diagnosi i del procés participatiu efectuat en els diversos col·lectius de la ciutat.

Sessió de control de la Comissió Externa de Seguiment del PlrR
Durant la sessió, que va comptar amb la participació activa de la comissió, es va analitzar l'estat del desenvolupament del pla, l'evolució dels indicadors i es van presentar les propostes de reenfocament del mateix per tal d'arribar als objectius previstos per l'any 2025.

 

Objectius del Pla local de residus de Rubí 2019-2025


Objectius estratègics PRECAT20 1 i PREVOC 2
 • Potenciar la visió dels residus com a recursos.
 • Reduir la generació de residus a través de l'impuls de la prevenció i, particularment, de la reutilització.
 • Incrementar la valorització del conjunt de residus, particularment la valorització material, des d'una òptica d'economia circular i baixa en emissions de carboni.
 • Fomentar la transparència i la sostenibilitat econòmica en la gestió dels residus.
 • Assolir el 50% de recollida selectiva el 2020 i contribuir a assolir el 60% a tota Catalunya. Tanmateix, assolir el 60% el 2025 i contribuir a assolir el 65% a tota Catalunya.

1  Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020
2  Pla de gestió dels residus i recursos del Vallès Occidental 2016-2020

 

Objectius estratègics addicionals
 • Millorar els serveis de gestió de residus municipals, tenint en compte criteris mediambientals i socials, adaptant-se a les necessitats generals de la ciutadania.
 • Cercar la participació activa i la corresponsabilitat entre la ciutadania, entitats i teixit comercial, a favor de la protecció del medi ambient, la reducció dels impactes associats a la gestió dels residus i a l'ús responsable dels recursos.

 

T'ha estat útil aquesta pàgina?

5
0