Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuts a la pràctica esportiva El 14 de maig de 2019 es va obrir una nova convocatòria de subvencions per a la pràctica de l’esport federat, les extraescolars vinculades als Jocs Esportius Escolars i les activitats esportives d’inclusió corresponents a la temporada 2018-2019. https://www.rubi.cat/ca/temes/esports/ajuts-a-la-practica-esportiva/@@images/image/preview

Ajuts a la pràctica esportiva

El 14 de maig de 2019 es va obrir una nova convocatòria de subvencions per a la pràctica de l’esport federat, les extraescolars vinculades als Jocs Esportius Escolars i les activitats esportives d’inclusió corresponents a la temporada 2018-2019.

Subvencions per a la pràctica esportiva (temporada 2018-2019)

 

Aquests ajuts estan adreçats a infants i joves de 4 a 18 anys de la ciutat que realitzen activitats esportives a través d’entitats o d’associacions de mares i pares (AMPA) de Rubí o d’altres ciutats, en cas que no hi hagi oferta esportiva d’aquella disciplina concreta al municipi.

 

Bases de la subvenció - Temporada 2018-2019


Qui es pot beneficiar d'aquestes subvencions?

Nens i joves de Rubí d'edats compreses entre els 4 i els 18 anys que acompleixin els requisits establerts a les bases. 

 

Despeses subvencionables

Les vinculades als conceptes següents: la quota d’inscripció, la quota anual d’esportista de club, la llicència, la revisió mèdica i les despeses de roba esportiva (aquestes últimes seran subvencionades fins a 125 €). 

Per a aquesta temporada esportiva 2018-2019, la subvenció màxima a atorgar per sol·licitud serà de 525 €.

 

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar a partir del 14 de maig i durant els 15 dies hàbils posteriors a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC). 

 

Documentació

A l'hora de presentar la sol·licitud, també cal aportar la següent documentació

  • Annex 1. Declaració responsable.

  • Annex 2. Certificat emès per l’entitat vinculada a la subvenció sobre l’import de la quota anual, justificant de l’aprovació de la quota per l’òrgan competent de l’entitat i la vinculació del sol·licitant a l’entitat.

  • Full d’inscripció de l’entitat i còpia de la fitxa esportiva.

  • En cas d’activitat d’inclusió, certificat emès pel Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.

 

Normativa

Bases reguladores de les subvencions per a la pràctica de l'esport per a menors d'edat aprovades pel Ple municipal, en data 22 de febrer de 2018. 

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0