Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell de cooperació El Consell Municipal de Cooperació Internacional al Desenvolupament és un òrgan sectorial de caràcter consultiu, d’estudi i de promoció dels interessos relacionats amb la solidaritat i la cooperació al desenvolupament, com a valors de pau, diàleg i consens entre tota la ciutadania de Rubí. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Consell de cooperació

El Consell Municipal de Cooperació Internacional al Desenvolupament és un òrgan sectorial de caràcter consultiu, d’estudi i de promoció dels interessos relacionats amb la solidaritat i la cooperació al desenvolupament, com a valors de pau, diàleg i consens entre tota la ciutadania de Rubí.

Té per objectius:

  • Estimular la participació de persones, col·lectius i entitats en la cooperació i la solidaritat internacional, fomentant l’associacionisme, facilitant la coordinació i oferint el suport i l’assistència oportuns.
  • Elaborar i impulsar programes i accions conjuntes que conscienciïn a la ciutadania de la necessària contribució vers els països on la pobresa i l’escassetat de recursos impossibiliten el seu desenvolupament digne.
  • Promoure la solidaritat i la cooperació internacional com a àmbit de diàleg i consens entre les diferents forces polítiques, entitats i grups locals de la nostra ciutat, sempre posant com a màxim objectiu i únic l’ajuda i la cooperació amb els països més desfavorits.

 

Reglament orgànic


El 25 de juliol de 2005, arran d’una moció impulsada per les entitats solidàries de Rubí que va ser aprovada pel Ple municipal, es va crear el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional al Desenvolupament de Rubí, del qual va derivar el Reglament orgànic del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional al Desenvolupament de Rubí. Aquest reglament ha servit per orientar el funcionament intern del Consell, que s’ha anat reunint des d’aleshores.

Mentrestant, en el marc de la política municipal de cooperació, s’han operat canvis substancials com ara l’aprovació, el febrer de 2018, del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament de Rubí (2017-2020) i l’avaluació prèvia de la política municipal de cooperació entre el 2013-2016. Així, el desplegament del Pla Director ha implicat un nou impuls a la política municipal de cooperació, que s’ha traduït en la creació d’una convocatòria pròpia de subvencions a projectes de cooperació el 2018, la revisió de la Guia Educativa i la dinamització del Consell de Solidaritat i Cooperació amb l’aprovació d’un nou Reglament.

Com a novetats, el text del nou reglament recull la creació d’una Vicepresidència escollida per les entitats membres inscrites al Registre d’Entitats, que tindrà com a durada la del mandat municipal. Igualment, el Consell, per mitjà del Plenari, podrà constituir les comissions de treball que consideri oportunes, per a l’anàlisi i proposició d’aspectes concrets relacionats amb els seus objectius, que es dissoldran una vegada completat l’encàrrec corresponent.

Un altre aspecte nou té a veure amb els criteris de permanència al Consell: "La voluntat de permanència com a membre del Consell s’haurà de notificar expressament a l’inici de cada període de nou mandat de Govern municipal a través d’una instància presentada al registre de l’Ajuntament de Rubí, i adreçada al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació o a la Regidoria de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament. A la mateixa instància s’indicarà el nom del/la representant de la entitat o associació."

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
1