Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell de la Formació Professional de Rubí El Consell de la Formació Professional és un òrgan consultiu, en què participen agents educatius, socials i econòmics i organitzacions empresarials i entitats públiques i privades de l’àmbit de la formació professional. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Consell de la Formació Professional de Rubí

El Consell de la Formació Professional és un òrgan consultiu, en què participen agents educatius, socials i econòmics i organitzacions empresarials i entitats públiques i privades de l’àmbit de la formació professional.

Què és?


Imatge del logotip del Consell de la Formació Professional de Rubí El Consell de la Formació Professional de Rubí, en endavant CFP-Rubí, és un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu promogut per l’Ajuntament de Rubí que es crea de conformitat amb el que preveuen els articles 62 i 63 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i la normativa concordant.

 

Objectiu


El Consell de la Formació Professional a Rubí ha de ser un òrgan consultiu i participatiu i una plataforma estable de treball, en què han de poder participar tots els agents educatius, socials i econòmics que operen a la ciutat, així com les organitzacions empresarials i les entitats públiques i privades de tot l’àmbit de la formació professional, tant reglada com contínua i ocupacional.

 

Funcions


  • Formular propostes a les administracions competents per al disseny i la planificació de la formació professional (reglada, contínua i ocupacional) a la ciutat, i adaptar-la a les noves necessitats i competències.
  • Col·laborar amb l’administració corresponent en el disseny i la planificació del mapa escolar.
  • Promocionar, potenciar i fer més atractiva la formació professional per tal de millorar l’ocupabilitat de les persones i les empreses.
  • Elaborar propostes sobre programes d’iniciació professional que responguin a necessitats d’inserció laboral de l’alumnat que surt del sistema educatiu sense la titulació de graduat en ensenyament secundari.
  • Promoure la col·laboració de les empreses especialment pel que fa a la formació en centres de treball, impulsant projectes per a la transició escola-treball.
  • Treballar en la integració dels tres subsistemes de la formació professional a la ciutat.
  • Elaborar el disseny del catàleg de formació complet i actualitzat i fer-ne difusió.
  • Fer qualsevol altra funció relacionada amb la formació professional que sigui coherent amb la naturalesa i els objectius propis d’aquest Consell.
  • Fer tot allò que preveu el Reglament de participació.

 

Més informació

 Vols saber-ne més? 

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0