Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Prevenció i control d'activitats La normativa ambiental que s’aplica a les activitats garanteix un alt nivell de protecció a les persones i al medi ambient. https://www.rubi.cat/ca/temes/medi-ambient/qualitat-ambiental/prevencio-i-control-dactivitats/@@images/image/preview

Prevenció i control d'activitats

La normativa ambiental que s’aplica a les activitats garanteix un alt nivell de protecció a les persones i al medi ambient.

En funció del grau d'incidència ambiental de les activitats, la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, comprèn els règims bàsics d'intervenció administrativa.

 

Activitats empreses

 

Règim d'autorització ambiental


L’activitat o activitats relacionades en els annexos I.1 i I.2 de la Llei 20/2009 se sotmeten a l’autorització ambiental. Aquestes activitats se subdivideixen en:

  • Activitats incloses a l’annex I.1 i I.2.a, que estan sotmeses a autorització ambiental amb una declaració d’impacte ambiental.
  • Activitats incloses a l’annex I.2.b, que estan sotmeses a autorització ambiental i a una avaluació d’impacte ambiental simplificada.

Les activitats sotmeses a autorització ambiental són les que més impacte ambiental poden generar, i per això són les que se sotmeten al règim d'intervenció més estricte. La Generalitat de Catalunya és l’administració encarregada de tramitar i resoldre les autoritzacions ambientals així com les declaracions d’impacte ambiental. Pots consultar-ho en el següent enllaç.

 

Règim de llicència ambiental


Són sotmeses a llicència ambiental les activitats amb un impacte ambiental inferior al del règim anterior i queden incloses en l'annex II de la Llei. Aquestes activitats se subdivideixen en:

  • Activitats sotmeses a llicència ambiental amb declaració d’impacte ambiental.
  • Activitats sotmeses a llicència ambiental i a una avaluació d’impacte ambiental simplificada.
  • Activitats sotmeses a llicència ambiental sense necessitat de sotmetre’s a cap procés d’avaluació d’impacte ambiental.

L’Ajuntament és qui tramita i resol les llicències ambientals. Pots consultar al Servei d’Activitats municipal, situat a la Masia de Can Serra.

 

Règim de comunicació


Les activitats de l'annex III són les que tenen menys incidència ambiental i, per tant, se sotmeten a un procediment més simple, segons el qual n'hi ha prou amb una comunicació a l'Ajuntament per iniciar una activitat.

També en aquest règim hi ha activitats que s'han de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental simplificada.

 

Enllaços relacionats

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0