Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Contaminació atmosfèrica i qualitat de l'aire El municipi de Rubí forma part de la Zona de Qualitat de l'Aire 2 (Vallès-Baix Llobregat), determinada per la Generalitat de Catalunya. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Contaminació atmosfèrica i qualitat de l'aire

El municipi de Rubí forma part de la Zona de Qualitat de l'Aire 2 (Vallès-Baix Llobregat), determinada per la Generalitat de Catalunya.

Rubí disposa d'una estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) que mesura els nivells d'immissió dels diferents contaminants a l'aire, els quals han de complir amb els valors establerts per la legislació vigent:

  • Rubí-Ca n'OriolMesurament automàtic dels contaminants NO2, PM10, O3, SO2, NO  i NO

Pel que fa a les emissions de contaminants, cal esmentar que la contaminació atmosfèrica pot provenir de diverses fonts: origen natural, sector industrial, sector domèstic, transport, activitats extractives, etc. En el cas del sector industrial i les activitats extractives, és la corresponent llicència o autorització ambiental la que regula els límits d'emissió permesos.

 

Cont_atmosferica-web.JPG

 

Pla d'acció supramunicipal per a la millora de la qualitat de l'aire del Vallès Occidental


Des de finals de setembre de 2021, l’Ajuntament de Rubí està adherit al Pla d’acció supramunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire del Vallès Occidental. El document vol ser una eina que permeti reduir la contaminació atmosfèrica a la comarca a través de la implementació d’un seguit d’actuacions a diversos nivells, definides en base a una diagnosi de la situació actual sobre la qualitat de l’aire. 

Aquest pla va ser un encàrrec que el Consell d’alcaldies va fer al Consell Comarcal el setembre de 2019, en el moment en que es va acordar declarar l’emergència climàtica a la comarca. Les tasques per a l’elaboració del pla es van iniciar al març de 2020 i van finalitzar al desembre de 2020, gràcies al suport de la Diputació de Barcelona. Els Plens dels diferents ajuntaments han anat confirmant la seva adhesió al document. L'Ajuntament de Rubí va fer efectiva la seva adhesió al Ple ordinari del mes de setembre de 2021. 

El pla té un desplegament previst de 6 anys a diferents municipis del Vallès Occidental. El document compta amb un total de 44 mesures, classificades en 7 línies estratègiques. Algunes d’aquestes mesures comporten compromisos a nivell local, mentre que d’altres són a nivell supramunicipal ─del Consell Comarcal o bé de la Generalitat de Catalunya─.

 

Episodis ambientals de contaminació atmosfèrica


En relació als nivells d'òxids de nitrogen a l'atmosfera, es constata que el trànsit rodat és la principal font de contaminació. És per això que les administracions públiques han estat treballant per tal de portar a terme restriccions de trànsit en cas d'episodi ambiental.

Consulta l'estat actual de la qualitat de l'aire. Episodis ambientals.

 

grafisme contaminacio ambiental

 

Recomanacions per a la ciutadania en cas de declarar-se un episodi ambiental
  • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
  • Utilitzar el transport públic.
  • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…).
  • Utilitzar el cotxe compartit.
  • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).
  • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.
  • Regular la climatització de les llars, baixant la temperatura del termòstat.
  • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, com llenya o biomassa, evitant-ne purgues i arrencades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres.

 

Campanya de vigilància dels nivells d'ozó troposfèric a Catalunya


L’ozó és un gas format per tres àtoms d’oxigen (O3) que es troba de manera natural a l’atmosfera i protegeix els éssers vius de les radiacions ultraviolades. L'ozó troposfèric, que és aquell que es troba a la capa de l’atmosfera més propera a la superfície terrestre, pot trobar-se en concentracions superiors a les habituals en condicions de radiació solar i temperatures elevades. En aquest cas l’ozó pot ser considerat un contaminant atmosfèric pels seus efectes sobre la salut de les persones, que estan relacionats especialment amb problemes de diversa consideració a les vies respiratòries.

Consulta les recomanacions per nivells elevats d'ozó 

campanya ozo.jpg

En compliment del Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, es porta a terme la vigilància dels nivells d’ozó troposfèric i es dona informació pública i recomanacions a la població, en cas que se superin certs llindars. Del 15 de maig al 15 de setembre s’intensifica la campanya de vigilància d’aquest contaminant. En el supòsit que se superin determinats nivells (el llindar d’informació a la població de 180 µg/m3 en una hora o el llindar d’alerta a la població de 240 µg/m3 en una hora), es publiquen avisos amb  les recomanacions proporcionades per l’Agència de Salut Pública de Catalunya per informar a la població sobre quines activitats, amb caràcter preventiu, caldria evitar.

 

 

Projecte Mesura NO2


Estudi NO2.JPG

 

El projecte “Mesura NO2 és una iniciativa de ciència ciutadana impulsada per l’Ajuntament de Rubí que pretén millorar el coneixement dels alumnes sobre la seva exposició a un contaminant atmosfèric clau com és el diòxid de nitrogen (NO2).

El projecte el va portar a terme l’empresa 4sfera amb la participació de 16 centres educatius de Rubí, durant el curs escolar 2021-2022.

 

 

 

 
Enllaços relacionats

 

Documents relacionats

Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Diputació de Barcelona:

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
2