Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local Els integrants de la Junta de Govern Local els determina l'alcaldessa i el seu nombre total no podrà excedir un terç del total de regidors de dret de l'Ajuntament. https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/el-consistori/estructura-politica/organs-de-govern-i-funcions/junta-de-govern-local/@@images/image/preview

Junta de Govern Local

Els integrants de la Junta de Govern Local els determina l'alcaldessa i el seu nombre total no podrà excedir un terç del total de regidors de dret de l'Ajuntament.

A aquest nombre màxim s'afegeix l'alcaldessa. La funció de la junta de govern local és assistir l'alcaldessa en les decisions d'alcaldia, i les seves atribucions són les que li delega l'alcaldessa o el ple, i les que reconeix la legislació. En aquest sentit, la junta de govern local pot emetre informes i atorgar el vist-i-plau o el rebuig a totes les resolucions que li són sotmeses per l'alcaldessa. L'atorgament del vist-i-plau de la junta de govern local a una resolució d'alcaldia suposa la corresponsabilització política de la mateixa davant del ple municipal.

Consulta les atribucions delegades a la Junta de Govern Local (Decret d'Alcaldia 4512/2019)

Les sessions se celebren ordinàriament cada dimecres a les 12 h, i l'alcaldessa pot convocar sessions extraordinàries que entengui necessàries. L'ordre del dia de la junta de govern local és elaborat per l'alcaldessa a partir de les propostes dels regidors, entitats ciutadanes, així com de ciutadans quan estan avalades amb 250 signatures.

Les juntes de govern local no són públiques. El quòrum necessari per a la constitució vàlida és la d'un terç dels seus membres i els acords es prenen per majoria simple dels assistents.

L'actual junta de govern local, encapçalada per l'alcaldessa, Ana María Martínez, està formada pels següents regidors: Moisés Rodríguez, Mª Carmen Cebrián, Rafael Güeto, Juan López, Yolanda Ferrer, Víctor García, Marta Oliva, Ànnia Garcia i Andrés Medrano.