Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvencions Les subvencions són un mitjà per assolir alguns dels objectius municipals orientats a la satisfacció de necessitats públiques o d’interès general. https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/el-consistori/subvencions/@@images/image/preview

Subvencions

Les subvencions són un mitjà per assolir alguns dels objectius municipals orientats a la satisfacció de necessitats públiques o d’interès general.

Les subvencions són un mitjà per assolir alguns dels objectius municipals orientats a la satisfacció de necessitats públiques o d’interès general.

La Llei 38/2003 General de Subvencions estableix en l’article 8 que les administracions publiques, amb caràcter previ a l’establiment de subvencions, hauran de concretar en un Pla estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenguin amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament.

El Pla estratègic de subvencions és doncs un document de planificació de polítiques públiques, que té per objecte definir les estratègies de l’activitat subvencional de l’Ajuntament. Ara bé, el Pla estratègic de subvencions no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda condicionada a la posada en pràctica de les línies de subvenció que defineix, sempre limitada a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici.

A) COMERÇ I EMPRESA

B) MOBILITAT

C) EDUCACIÓ I LLEURE

D) SERVEIS SOCIALS

E) PROTECCIÓ MEDI AMBIENT I DESENVOLUPAMENT

F) CULTURA I PATRIMONI CULTURAL

G) ESPORTS

H) COOPERACIÓ

I) PROTECCIÓ CIVIL

J) SUPORT ENTITATS

K) SALUT PÚBLICA

L) EQUIPAMENTS

M) TINENÇA D'ANIMALS