Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Òrgans de govern i funcions Segons el Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Rubí, entre els òrgans de govern municipal hi figuren l’Alcalde/ssa, el Ple municipal, els i les Tinents d’Alcaldia, les Comissions informatives i la Comissió Especial de Comptes, entre d'altres. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Òrgans de govern i funcions

Segons el Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Rubí, entre els òrgans de govern municipal hi figuren l’Alcalde/ssa, el Ple municipal, els i les Tinents d’Alcaldia, les Comissions informatives i la Comissió Especial de Comptes, entre d'altres.

Segons el Reglament Orgànic Municipal (ROM), els òrgans de govern són:

 

Òrgan

Competències

Alcaldessa
 • Presidenta de l'Ajuntament, representant de la ciutat i cap del govern municipal.
 • Li correspon presidir tots els òrgans municipal de caràcter col·legial.
 • Representar i defensar els interessos de la ciutat.
 • Direcció i administració dels afers de la ciutat.

Més detalls: article 27 del ROM.

Ple municipal
 • Consulta les seves competències.
Junta de Govern Local
 • Consulta les seves competències.
Tinents d'Alcaldia
 • Substituir l'Alcaldessa en cas d'absència, assumint la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives.
 • Competències delegades per l'Alcaldia.

Més detalls: secció cinquena del ROM.

Comissions informatives
 • Debatre els assumptes que li encarregui el Ple municipal.
 • Fiscalització i control dels òrgans de govern municipal.
 • Tractar i informar tots els assumptes corresponents a les matèries assignades.

Més detalls: capítol segon del ROM.

Comissió Especial de Comptes
 • Analitzar i dictaminar els comptes generals del pressupost i els comptes de patrimoni de l'exercici econòmic tancat.

Més detalls: articles 64-69 del ROM.

Junta de Portaveus
 • Interpretar el ROM.
 • Assessorar l'Alcaldessa pel que fade les qüestions d'ordre del Ple municipal.
 • Emetre la seva opinió en relació a la celebració de les sessions plenàries fora de la Casa de la Vila.
 • Presentar mocions al Ple.

Més detalls: articles 75-76 del ROM.

Òrgans desconcentrats
 • Capítol Tercer del ROM.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

1
2