Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Gestió de boscos L’objectiu principal de la gestió de boscos portada a terme per part del Servei de Medi Natural és donar compliment al Decret 123/2005 de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, que ha de permetre millorar el risc de prevenció en tot l’àmbit de les urbanitzacions. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Gestió de boscos

L’objectiu principal de la gestió de boscos portada a terme per part del Servei de Medi Natural és donar compliment al Decret 123/2005 de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, que ha de permetre millorar el risc de prevenció en tot l’àmbit de les urbanitzacions.

El desembre de 2014 es van iniciar les actuacions corresponents al Projecte d’adequació dels boscos municipals en parcel·les no edificades municipals i en zones verdes de les urbanitzacions de Can Barceló, Valls de Sant Muç, Ximelis, Can Solà, Castellnou (sector A, B, C i D), Vallès Park i Serrafossà, en una superfície de 150 ha, el que va permetre disminuir el risc d’incendis en tot l’àmbit de les urbanitzacions. Gràcies al Projecte de gestió de boscos es va aconseguir actuar aproximadament en un 80% de la massa forestal afectada del municipi.

El tractament de la vegetació, la disposició dels residus vegetals i les aclarides a les franges de protecció ─ja sigui de les masses d’arbrat adult com de les zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove, així com les espècies de baixa inflamabilitat que cal prioritzar la seva permanència─ es porten a terme d’acord amb el Projecte d’adequació dels boscos municipals i segons s’estableix a l’annex 2 del Decret 123/2005 de 14 de juny, abans esmentat.

 

Gestió forestal de parcel·les municipals a través dels ajuts través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i de la Direcció General d’Ecosistemes Forestal i Gestió del Medi. L’ajut subvencionat és de 15.300 € i l’aportació municipal de 9.850 €


L’objecte principal de l’actuació duta a terme és la reducció del risc d’incendi a l’hora que intentar adaptar el màxim possible l’estructura del bosc al canvi climàtic, reduint la competència pels recursos, potenciant la biodiversitat i les espècies més resilients al clima mediterrani.

La concreció de les tasques realitzades són les següents:

Gestió forestal FEADER 2.jpgAclarida i millora de pineda de pi blanc. S’ha fet una aclarida per sota de la pineda de pi blanc, per deixar una densitat de 400‐ 500 peus/ha. S’han retirat tots els peus dominats, inclinats amb risc de caiguda i part dels codominats. S’han deixat sempre en peu els arbres amb millor port, sense bifurcacions, més estables i de major diàmetre de tronc. També s’han mantingut alguns exemplars amb forta presència d’heura i microdendrohabitats per a potenciar la biodiversitat Els pocs exemplars arboris d’altres espècies com alzina s’han mantingut. Els arbres s’han desbrancat in situ trossejant les restes de brancada a trams inferiors a 1 m i s’han escampat sobre terreny per a la seva posterior trituració. Els troncs (canons) s’han desemboscat mitjançant tractor amb cablestany fins als punts d’abassegament vora el camí que creua la parcel·la. Tenint en compte que l’aclarida ha afectat principalment arbres dominats i amb mal port tota la fusta extreta s’ha destinat a biomassa. Per a poder fer la retirada de la fusta ha calgut arranjar amb la tanqueta petits trams del camí que creua la parcel·la a fi de facilitar el pas dels camions.

Gestió forestal FEADER 1.jpgEstassada de sotabosc. Un cop treta la fusta del bosc s’ha procedit a fer l’estassada, aquesta s’ha fet en la major part de la superfície, on els pendents eren inferiors al 30%, amb tanqueta i desbrossadora de martells. A les zones on l’estrat arbustiu era molt alt (> 1 m) s’ha passat primer amb motoserra per tallar els arbustos i deixar‐los estesos a terra. Amb l’estassada s’ha aprofitat per triturar a l’hora les restes de brancada. A les zones de mes pendent (superiors al 30 %) i racons on no podia accedir la tanqueta , l’estassada s’ha fet de forma manual amb desbrossadora. En ambdós casos la estassada s’ha fet de forma selectiva, mantenint exemplars de les diferents espècies arbustives presents i totes les restes s’han trossejat a trams inferiors als 50 cm i escampades sobre el terreny de forma que no aixequin més de 20 cm. A les torrenteres que delimiten la parcel·la per la zona sud, nord i est, zones de domini públic hidràulic, no s’hi ha actuat a fi que mantinguin el seu potencial com a corredors ecològics.

 

RESULTATS OBTINGUTS

Amb les actuacions dutes a terme s’ha aconseguit en primer lloc reduir el ris d’incendi gràcies a la reducció de la biomassa combustible i al trencament de continuïtats verticals entre estrat arbustiu i capçades, amb el que es limita el risc que un petit incendi de sotabosc, en una zona amb una forta pressió antròpica, pugui passar a capçades.

També es preveu millora la possibilitat de supervivència dels arbres que s’han deixat gràcies a disminuir la competència per l’aigua, recurs cada cop més escàs. Finalment gràcies a la retirada dels peus més fràgils i inclinats s’evita la possible caiguda d’arbres amb els possibles danys que podrien causar sobre persones, principalment alumnes d’un institut proper.

 

Amb el finançament de:

Fons europeu.png                Gene  departament accio climatica.png

 

 

 

Si arriba el foc, estaràs preparat?


Viure en zones forestals comporta ser conscients que existeix un risc d'incendi i que hem de saber conviure amb ell. Per aquest motiu és primordial adoptar les mesures necessàries d'autoprotecció per si arriba aquest moment.

 

Campanya incendis

Les franges perimetrals de protecció contra els incendis forestals


Guia tècnica divulgativa sobre actuacions en franges de protecció d’incendis forestals en urbanitzacions i nuclis de població, editada per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)

 

Portada guia tècnica franges perimetrals

 

RUCA


L’Associació de Propietaris Agro-Forestals de Rubí, Ullastrell, Castellbisbal i Abrera, la RUCA, es va crear per gestionar i executar el projecte de restauració i millora forestal dels terrenys on es van produir els incendis dels anys 1994 i 2005, que van afectar boscos d’aquests quatre municipis. La signatura del conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments de Rubí, Ullastrell, Castellbisbal i Abrera i la RUCA va permetre iniciar l’execució del projecte de restauració i millora forestal dels terrenys afectats.

 

Sabies que... Per tenir cura del bosc cal tallar arbres? 

El CREAF i la Diputació de Barcelona han elaborat un vídeo d’animació adreçat a públic escolar per explicar com la gestió forestal pot millorar el creixement del bosc i reduir l’impacte dels incendis. En pots trobar més informació en aquest enllaç

 

 

Enllaços relacionats

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0