Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pla local d'habitatge El Pla local d’habitatge de Rubí (PLH) és el document que detalla els objectius, estratègies i actuacions que l’Ajuntament desenvoluparà en els propers sis anys per garantir un habitatge digne i assequible a la ciutadania. https://www.rubi.cat/ca/temes/habitatge/pla-local-d2019habitatge/pla-local-dhabitatge/@@images/image/preview

Pla local d'habitatge

El Pla local d’habitatge de Rubí (PLH) és el document que detalla els objectius, estratègies i actuacions que l’Ajuntament desenvoluparà en els propers sis anys per garantir un habitatge digne i assequible a la ciutadania.

El procés d'elaboració del Pla local d'habitatge consta de tres fases o moments:

  • Situació actual: s'analitza quina és la realitat actual del municipi en matèria d'habitatge (quin és l'estat de conservació dels edificis, en quines zones es pot construir, quines són les característiques de l'oferta i la demanda d'habitatge al municipi...) i es valoren i quantifiquen les necessitats en matèria d'habitatge social.
  • Estratègies: es plantegen objectius per millorar aquestes condicions, es defineixen les estratègies per assolir-los i el programa d'actuacions.
  • Execució: s'estableix com es poden finançar les accions incloses al pla, i se'n fa el seguiment i avaluació.
      

És necessari fer un Pla local d’habitatge?


Habitatges RubíHi ha almenys dues raons per fer un Pla local d'habitatge:

D’una banda, l’Ajuntament s’hi va comprometre políticament mitjançant l'acord unànim del Ple municipal el 5 d’abril de 2018.

De l’altra, la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge determina que cal tenir un Pla local d'habitatge aprovat per concertar polítiques d’habitatge amb la Generalitat de Catalunya, a més de definir el Pla com l’instrument que determina propostes i compromisos a nivell municipal en relació amb les polítiques d’habitatge.
 

És important participar en la seva elaboració?


És cabdal, ja que només es podran plantejar les millors estratègies si tenim el més ampli coneixement de la realitat actual, de les diferents problemàtiques i situacions que es poden donar, les seves causes i efectes... La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, també ho considera així i per això preveu que sigui obligatori.

A més, el tema de l’habitatge és complex. Hi ha molts col·lectius involucrats: una ciutadania molt diversa, amb diferents necessitats i capacitats adquisitives, entitats que agrupen i defensen els interessos dels seus associats, empreses (notaries, bancs, immobiliàries, advocats...) i diferents administracions. Un projecte estratègic com el Pla local d’habitatge necessita de les idees, coneixements i, en definitiva, de la implicació, debat i cerca de consens de tots aquests col·lectius.
 

Com puc participar-hi?


Dins el procés d'elaboració del Pla local d'habitatge s'han previst diverses vies de participació ciutadana, tant de caràcter presencial com virtual. L'objectiu és que tothom tingui l'oportunitat de fer les seves aportacions al document.

El Servei d'Habitatge organitzarà parades informatives en les dates següents:

  •   Del 21 a 25 setembre, de 17 a 20 h, a la Biblioteca Mestre Martí Tauler.
  •   Del 23 al 25 setembre, de 10 a 14 h, a la Biblioteca Mestre Martí Tauler.
  •   Del 30 setembre a 3 octubre, d'11 a 13 h, al Mercat Municipal.
  •   L'1 i 2 octubre, de 17 a 19 h, al Mercat Municipal.

Consulta la resta de vies de participació en el procés.

  

Documents d'interès


Durant tot el procés, publicarem en aquesta pàgina aquells documents que s'hi vagin generant.

  

Com puc participar-hi?

Dins el procés d'elaboració del Pla local d'habitatge s'han previst diverses vies de participació ciutadana, tant de caràcter presencial com virtual.

Documents d'interès

Durant tot el procés d'elaboració del Pla local d'habitatge, podràs consultar en aquesta pàgina aquells documents que s'hi vagin generant.