Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Què és el POUM? El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l’instrument de planificació del territori que defineix el model d’implantació urbana i l’estructura general de l’ordenació del territori. És l’instrument que determina el desenvolupament urbanístic i creixement futur de Rubí. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Què és el POUM?

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l’instrument de planificació del territori que defineix el model d’implantació urbana i l’estructura general de l’ordenació del territori. És l’instrument que determina el desenvolupament urbanístic i creixement futur de Rubí.

Planificant el territori
Planificant el territori

El POUM és l’instrument de planejament que ordena urbanísticament tot el territori del terme municipal de Rubí.

Futur sostenible | ODS
Futur sostenible | ODS

El POUM determina el desenvolupament i estableix les previsions de creixement a futurs de la nostra ciutat, tenint en compte criteris de sostenibilitat. El POUM de Rubí es redacta tenint en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats en el marc de l’Agenda 2030.

Procés obert amb perspectiva de gènere
Procés obert amb perspectiva de gènere

La revisió del POUM es concep com un procés que compta amb la participació de la ciutadania.

 

L’any 2020 el Consistori va acordar el desistiment de la tramitació del POUM, els treballs del qual van començar l’any 2005, així com l’inici dels treballs necessaris per a l’elaboració d’un nou instrument de planejament general.

El lapse de temps transcorregut des dels inicis de la tramitació del POUM desistit ha comportat  canvis substancials en les circumstàncies econòmiques, jurídiques, mediambientals, sociològiques i d’oportunitat que varen motivar la redacció d’aquell document.

La voluntat del Consistori amb la redacció del nou POUM és que els rubinencs i rubinenques, després de diversos anys d’espera, disposin d’un Planejament general actual, modern, adaptat als nous temps i que tingui en compte diverses consideracions importants.

El POUM ha de revisar el Pla General d’Ordenació de Rubí (PGO), aprovat definitivament el juliol de 1981, la seva Modificació i Revisió del programa d’actuació, aprovats definitivament l’octubre de 1987, i el Text refós de les Normes Urbanístiques, aprovat el setembre de 2005, d’acord amb la legislació urbanística i sectorial vigent.

Partint d’aquest context, l’Ajuntament engega la tasca de redacció d’un nou POUM. En aquest sentit, s’obre un nou escenari de reflexió sobre el model de ciutat pel qual aposta Rubí, que ha de permetre posar al dia el planejament urbanístic municipal actual. Així, el nou POUM serà l’instrument que fixarà les regles del joc del creixement urbanístic de Rubí per als propers anys i, per això, necessita de la participació del conjunt del municipi (ciutadania, entitats, sectors econòmics i socials, representants polítics, etc.).

L’objectiu bàsic del POUM és garantir el desenvolupament urbanístic sostenible de Rubí mitjançant a regulació normativa que afecta a tot el municipi.

 

La utilització eficient del sòl com a recurs natural no renovable
La utilització eficient del sòl com a recurs natural no renovable

El POUM classifica la totalitat del terme municipal en sòl urbà, urbanitzable (apte per a la seva transformació en sòl urbà) i no urbanitzable (no pot ser urbanitzat i ha de gaudir d’una protecció especial) i regula els usos i les activitats que es poden dur a terme en cadascun d’ells.

Les necessitats socials i econòmiques del municipi
Les necessitats socials i econòmiques del municipi

El POUM ha de donar resposta als canvis i a les necessitats socioeconòmiques que s’han succeït, així com satisfer les necessitats futures, a partir de l’ordenació dels espais públics, habitatges, infraestructures, equipaments públics, teixit d’activitat econòmica, etc.

La protecció del medi ambient
La protecció del medi ambient

El POUM haurà de vetllar per la conservació del medi ambient a partir de l’ordenació de la mobilitat, els espais lliures i zones verdes i la protecció del medi natural, entre d'altres.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
2