Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Autorització per a activitats amb risc d’incendi forestal Entre el 15 de març i el 15 d’octubre no es permet encendre foc en terrenys forestals sense la corresponent autorització, amb l’objectiu de prevenir incendis durant el període de major risc. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Autorització per a activitats amb risc d’incendi forestal

Entre el 15 de març i el 15 d’octubre no es permet encendre foc en terrenys forestals sense la corresponent autorització, amb l’objectiu de prevenir incendis durant el període de major risc.

Aquesta prohibició està recollida al Decret 64/1995. Aquesta norma estableix que en els terrenys forestals ─estiguin o no poblats d’espècies arbòries─ i en la franja de 500 metres que els envolta:

  • No es pot encendre foc, sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment, no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc.
  • Llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc.
  • Utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

De manera extraordinària, si s’han de realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal, cal demanar autorització al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Les persones interessades cal que omplin aquest formulari i que l’adrecin a l’Ajuntament de Rubí, que el trametrà a l'oficina comarcal del Vallès Occidental (c. Sant Llorenç, 22-24, 08202 Sabadell | Tel. 93 727 64 90). Aquest donarà, si escau, l'autorització per a fer foc, establint el dia i l'hora que es farà i les mesures que s'hauran de prendre. Juntament amb la sol·licitud, s'haurà d'adjuntar fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.

 

Comunicació de crema


Durant el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març, les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya definits a l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i a la franja de 500 metres que els envolta, no necessiten d'una autorització administrativa per a fer-ho, però sí que ho han de comunicar prèviament (ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestal).

 

Enllaços relacionats

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0