Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cercador de la Formació Professional Integrada https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Cercador de la Formació Professional Integrada

CFGM Gestió Administrativa Àmbit Sanitari

L’objectiu de la formació professional de l’Escola Montserrat és contribuir al teu creixement amb una formació integradora, amb valors ètics i actualitzada en les noves tecnologies i tendències, preparant el teu camí professional i desenvolupant el lideratge que demanen les organitzacions.

CFGS Educació Infantil (Dual)

Aquests estudis capaciten per dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la inf{ncia en el primer cicle d’educació infantil en l’{mbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra.

CFGS en Desenvolupament d’Aplicacions Web

Aquests estudis capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint-ne l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.

CP3 - Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria

Aquesta formació està subvencionada pel Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya i està dirigida, prioritàriament a persones treballadores en situació d’atur, tot i que hi ha unes places que poden ser ocupades per a persones treballadores i autònoms. Es realitzen de dilluns a divendres, de 9h a 15h.

CP/N2 - Intervenció energètica a l'envolupant d'un edifici mitjançant elements passius

Executar una proposta d’intervenció sobre els sistemes passius viables i el seu muntatge en la rehabilitació energètica d’un edifici o vivenda, tenint en compte les necessitats d’ús i confort dels usuaris, per poder obtenir un edifici o vivenda amb un consum energètic quasi nul (nZEB). Mòduls: Mòdul 1: Documentació tècnica, planificació i replanteig - 80 horas Mòdul 2: Execució de la intervenció proposada - 90 horas Mòdul 3: Estudi comparatiu entre l’estat inicial i final de l’edifici - 30 horas

CP/N1 - (parcial) Operacions de fontaneria i calefacció-climatització domèstica

Accions de formació per a persones prioritàriament en situació d’atur dirigida a l’adquisició, la millora i l’actualització de les competències i qualificacions professionals, encaminades a l’obtenció d’un certificat de professionalitat. Els certificats de professionalitat són vàlids a tot el territori espanyol i, a més, la normativa europea permet el reconeixement de les qualificacions professionals acreditades a la Unió Europea, de manera que faciliten la mobilitat geogràfica. Aquests estudis capaciten per realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs de diferents tipus de materials segons el tipus d'instal·lació, i muntar i/o desmuntar aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic, amb les condicions adequades de qualitat i seguretat, d'acord a les normes establertes.

FO/CP N2 - Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques.

L’objectiu d’aquest és facilitar a la població de persones joves d’entre 16 i 29 anys, l’adquisició de competències professionals i la millora de la qualificació professional i l’ocupabilitat, mitjançant l’accés a una formació professionalitzadora i un contracte. En el programa s’imparteix el Certificat de Professionalitat de Muntatge i Manteniment d’instal·lacions fotovoltaiques. El certificat proporciona els coneixements necessaris per efectuar, sota la supervisió, el muntatge, posada en servei, operació i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques amb la qualitat i la seguretat requerides i complint la normativa vigent.

CP/N3 - (parcial) Eficiència energètica d'edificis

L’objectiu d’aquest és facilitar a la població de persones joves d’entre 16 i 29 anys l’adquisició de competències professionals i la millora de la qualificació professional i l’ocupabilitat, mitjançant l’accés a una formació professionalitzadora i un contracte. En el programa s’imparteix el mòdul de Certificació Energètica d’Edificis del Certificat de Professionalitat d’Eficiència Energètica d’Edificis. Aquest mòdul proporciona els coneixements necessaris per col·laborar en el procés de certificació energètica d'edificis.

Projecte Singulars | FO Gestió i rehabilitació energètica d'edificis

Aquest projecte inclou aquestes tres formacions: Intervenció energètica a l'envolupant d'un edifici mitjançant elements passius (N2) + Operacions auxiliars d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis (N1) + Operacions de fontaneria i calefacció-climatització domestica (N1)

FPO Dual

El Programa de Formació Professional Ocupacional Dual (FPO-Dual) és un programa impulsat i subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). L’objectiu del programa és facilitar a la població amb més dificultats d’accedir al mercat laboral que adquireixi els coneixements necessaris per formar-se en una ocupació mitjançant una formació professionalitzadora i un contracte laboral de formació en alternança. Duració: 1 any.

CP/N1 Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis

Aquests estudis capaciten per realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs de diferents tipus de materials segons el tipus d'instal·lació, i muntar i/o desmuntar aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic, amb les condicions adequades de qualitat i seguretat, d'acord a les normes establertes. Accions de formació per a persones prioritàriament en situació d’atur dirigida a l’adquisició, la millora i l’actualització de les competències i qualificacions professionals, encaminades a l’obtenció d’un certificat de professionalitat. Els certificats de professionalitat són vàlids a tot el territori espanyol i, a més, la normativa europea permet el reconeixement de les qualificacions professionals acreditades a la Unió Europea, de manera que faciliten la mobilitat geogràfica.