Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

FO/CP N2 Mecanitzat per Arrancament de Ferritja Aquests estudis capaciten per realitzar els processos de mecanització per arrencada de ferritja, controlant els productes obtinguts i responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell de les màquines i els equips, amb criteris de qualitat, seguretat i respecte a l'entorn. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

FO/CP N2 Mecanitzat per Arrancament de Ferritja

Aquests estudis capaciten per realitzar els processos de mecanització per arrencada de ferritja, controlant els productes obtinguts i responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell de les màquines i els equips, amb criteris de qualitat, seguretat i respecte a l'entorn.

Requisits

 • Títol de graduat en educació secundària obligatòria o estudis declarats equivalents a efectes acadèmics o laborals
 • Títol d’educació secundària obligatòria per a adults
 • 2n de BUP amb un màxim de dues matèries pendents entre els cursos de 1r i 2n 
 • Títol de tècnic/a auxiliar (antiga FP1) de qualsevol especialitat 
 • Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell 2 
 • Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional a la qual es vol accedir 
 • Haver superat les proves de competència clau a itineraris formatius de certificats de professionalitat de nivell 2 
 • Haver superat un curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà en centres públics o privats autoritzats pel Departament d’Ensenyament 
 • Haver superat un PFI o un PQI amb una qualificació igual o superior a 8. La qualificació final obtinguda en el PQI o PFI és la qualificació que consta en el certificat de superació de la prova 
 • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà o complir-ne les condicions d’exempció 
 • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 o 45 anys 

Sortides professionals

L’obtenció d’aquest certificat de professionalitat de nivell 2 permet accedir al món laboral per dur a terme tasques de:

 • Programador de màquines amb control numèric, en general
 • Operador de manteniment de màquines i eines per treballar metalls, en general
 • Preparador ajustador de màquines i eines per treballar metalls, en general
 • Operador de màquina fresadora amb control numèric (metalls)
 • Operador de màquina planejadora o llimadora (metalls)
 • Operador de màquina rectificadora (metalls)
 • Operador de màquina perforadora (metalls)
 • Operador de torn amb control numèric (metalls)
 • Operador torner fresador (fabricació)
 • Preparador ajustador de màquines i eines amb CNC per treballar metalls
 • Operador de màquina fresadora (metalls)
 • Programador de màquina eina de CNC en planta
 • Operador de màquina mandrinadora (metalls)
 • Torner
 • Fresador
 • Operador de màquines d’eines
Formació: CP N2 - Certificat de professionalitat de nivell 2
Família: Fabricació mecànica
Duració: 630 hores
Centres: