Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

CP/N1 Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis Aquests estudis capaciten per realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs de diferents tipus de materials segons el tipus d'instal·lació, i muntar i/o desmuntar aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic, amb les condicions adequades de qualitat i seguretat, d'acord a les normes establertes. Accions de formació per a persones prioritàriament en situació d’atur dirigida a l’adquisició, la millora i l’actualització de les competències i qualificacions professionals, encaminades a l’obtenció d’un certificat de professionalitat. Els certificats de professionalitat són vàlids a tot el territori espanyol i, a més, la normativa europea permet el reconeixement de les qualificacions professionals acreditades a la Unió Europea, de manera que faciliten la mobilitat geogràfica. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

CP/N1 Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis

Aquests estudis capaciten per realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs de diferents tipus de materials segons el tipus d'instal·lació, i muntar i/o desmuntar aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic, amb les condicions adequades de qualitat i seguretat, d'acord a les normes establertes. Accions de formació per a persones prioritàriament en situació d’atur dirigida a l’adquisició, la millora i l’actualització de les competències i qualificacions professionals, encaminades a l’obtenció d’un certificat de professionalitat. Els certificats de professionalitat són vàlids a tot el territori espanyol i, a més, la normativa europea permet el reconeixement de les qualificacions professionals acreditades a la Unió Europea, de manera que faciliten la mobilitat geogràfica.

Requisits

Sense requisits d’accés.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquest Certificat de professionalitat de nivell 1 es pot accedir a un Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa àrea de la família professional. L'administració educativa reconeixerà, a l'efecte d'equivalència i convalidació, el mòdul o mòduls professionals dels Títols d'FP corresponents a les unitats de competència dels mòduls formatius d'aquest certificat de professionalitat.

 

Sortides professionals

El titular d'aquest certificat exerceix la seva activitat en empreses dedicades al muntatge i manteniment d'instal·lacions electrotècniques en edificis d'habitatges, oficines, locals comercials i industrials, estant regulada l'activitat pel Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i per la Normativa de les Infraestructures Comuns de Telecomunicacions.

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són:

  • Ajudant de l'instal·lador d'equips i sistemes de comunicació.
  • Ajudant de l'instal·lador reparador d'instal·lacions telefòniques.
  • Ajudant de l'instal·lador i reparador d'equips telefònics i telegràfics.
  • Ajudant del muntador d'antenes receptores/televisió satèl·lits.
  • Operari d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
  • Peó de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica.
Formació: CP N1 - Certificat de professionalitat de nivell 1
Família: Energia i aigua
Duració: 390 hores
Centres: