Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Automatismes Industrials • Instal·lacions Elèctriques Interiors • Instal·lacions de Distribució • Infraestructures Comunes de Telecomunicació en Habitatges i Edificis • Instal·lacions Domòtiques • Instal·lacions Solars Fotovoltaiques • Màquines Elèctriques • Instal·lacions Elèctriques Especials • Electrònica • Electrotècnia • Formació i Orientació Laboral • Empresa i Iniciativa Emprenedora • Anglès Tècnic • Síntesi • Formació en Centres de Treball https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Automatismes Industrials • Instal·lacions Elèctriques Interiors • Instal·lacions de Distribució • Infraestructures Comunes de Telecomunicació en Habitatges i Edificis • Instal·lacions Domòtiques • Instal·lacions Solars Fotovoltaiques • Màquines Elèctriques • Instal·lacions Elèctriques Especials • Electrònica • Electrotècnia • Formació i Orientació Laboral • Empresa i Iniciativa Emprenedora • Anglès Tècnic • Síntesi • Formació en Centres de Treball

Requisits

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària
  obligatòria
 • Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de
  grau mitjà
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
  haver superat el segon curs del batxillerat unificat i
  polivalent (BUP),
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
  haver superat la prova d'accés a la universitat per a més
  grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la
  universitat per haver acreditat experiència laboral o
  professional tenint complerts 40 anys d'edat,
 • Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de
  qualificació professional inicial (PQPI),
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau
  superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat
 • a un cicle de grau superior de formació professional

 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Electricista industrial i d'instal·lacions elèctriques d'edificis
 • Instal·lador o instal·ladora de línies elèctriques, equips
  electrònics en edificis, antenes i equips telefònics
 • Electricista de construcció
 • Electricista de manteniment
 • Instal·lador o instal·ladora i mantenidor o mantenidora de
  sistemes domòtics
 • Muntador o muntadora d'instal·lacions d'energia solar
  fotovoltaica
 • Instal·lador de telecomunicacions en edificis i habitatges.

Amb aquest títol s'obté la competència per ser instal·lador
autoritzat en Baixa Tensió i la qualificació tècnica
adequada exigida com a requisit per ser empresa
instal·ladora d'infraestructures comunes de
telecomunicacions.

Formació: CFGM - Cicle formatiu de grau mitjà
Família: Electricitat i electrònica
Duració: 2000 hores