Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ADGD0308 ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (SEFED) El programa SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives) és un projecte de formació professional ocupacional que té com a finalitat qualificar professionalment persones en el camp de l’administració i la gestió empresarial, mitjançant la metodologia de la simulació d’empreses. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

ADGD0308 ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (SEFED)

El programa SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives) és un projecte de formació professional ocupacional que té com a finalitat qualificar professionalment persones en el camp de l’administració i la gestió empresarial, mitjançant la metodologia de la simulació d’empreses.

Requisits

Persones a partir de 16 anys i demandants d'ocupació (cal estar inscrits o inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya), prioritàriament, en situació d'atur.
Acreditar documentalment alguna de les següents titulacions o superar les proves de competències:
• estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària o de títols equivalents
• estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2
• estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al que es vol accedir
• complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives
• tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys
• haver superat amb avaluació positiva accions formatives de l’especialitat de competència clau de nivell 2, del fitxer d’especialitats formatives del SOC

Formació: CP N2 - Certificat de professionalitat de nivell 2
Família: Administració i gestió
Duració: 920 hores