Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Protocol municipal per a l'abordatge de la violència masclista Rubí disposa d'un Protocol municipal per a l'abordatge de la violència masclista, un document que vol regular la resposta de l'administració local en situacions de violència envers les dones. El protocol va ser aprovat al Ple municipal del 2 de maig de 2019. https://www.rubi.cat/ca/temes/igualtat/atencio-integral-a-la-violencia-masclista/protocol-municipal-per-a-labordatge-de-la-violencia-masclista/@@images/image/preview

Protocol municipal per a l'abordatge de la violència masclista

Rubí disposa d'un Protocol municipal per a l'abordatge de la violència masclista, un document que vol regular la resposta de l'administració local en situacions de violència envers les dones. El protocol va ser aprovat al Ple municipal del 2 de maig de 2019.

Estand No és no

 

Aquesta eina trenca amb el caràcter assistencialista de la Llei Orgànica 1/2004 i aborda la violència masclista des del punt de vista dels drets de les dones per garantir la seva autonomia i llibertat, tal com estableix la Llei 5/2008.

Prenent de referència la definició d'aquesta llei, la violència masclista és la que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, i que inclou amenaces, intimidacions i coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l'àmbit públic com en el privat. El text:

  • Redefineix el concepte de violència i n'amplia els àmbits (parella, familiar, laboral, social i comunitari)
  • Incorpora diferents nivells d'intervenció (sensibilització-prevenció-detecció-atenció-recuperació) 
  • Defineix les situacions d'urgència a través de la valoració amb eines objectives 
  • concreta la funció de cada servei municipal i el seu rol específic en casos de violència masclista 
  • Estableix un llenguatge comú entre els/les professionals
  • Especifica l'actuació a efectuar en cada àmbit

El document coordina els diferents serveis municipals implicats en casos de violència masclista (Serveis Socials, cossos de seguretat, centres educatius, serveis sanitaris...) i en garanteix l'eficàcia. També estableix actuacions específiques respecte a la infància maltractada i en presumpta situació de desemparament, les persones grans, en cas de violència filio parental, en l'àmbit laboral i en l'àmbit social o comunitari. 

El Protocol municipal per a l'abordatge de la violència masclista és un document marc a partir del qual es poden desenvolupar altres protocols específics per a casos de violències concretes, com la mutilació genital femenina o l'assetjament en festes.

Per a l'elaboració d'aquest text, el Servei d'Igualtat de l'Ajuntament ha treballat amb una comissió tècnica integrada pel Servei d’Informació i Atenció a les Dones, la Policia Local, els Mossos d’Esquadra, Serveis Socials, els serveis sanitaris (Primària, ASSIR i Salut Mental del Consorci Sanitari de Terrassa i Primària, ASSIR, Consulta Adolescència i Programa Salut i Escola de la Mútua de Terrassa), l'Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Vallès Occidental, el Servei de Joventut municipal, el Servei d'Educació municipal i el Departament d’Educació, el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, el Servei Tècnic de Punt de Trobada, el Servei de Teleassistència ATENPRO (Creu Roja), el Col·legi d’Advocats de Terrassa i el Servei de Primera Acollida municipal. 

T'ha estat útil aquesta pàgina?

3
0