Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Consistori En aquest apartat pots consultar com s'estructura el Consistori tant a nivell polític com administratiu, així com les subvencions, els contractes i convenis i el calendari fiscal vigents actualment, entre d'altres. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

El Consistori

En aquest apartat pots consultar com s'estructura el Consistori tant a nivell polític com administratiu, així com les subvencions, els contractes i convenis i el calendari fiscal vigents actualment, entre d'altres.

Informació institucional

Aquest apartat recull les competències i funcions del Consistori, l'organigrama de l'ens i els organismes dependents o vinculats de què disposa, entre d'altres.

Estructura política

Consulta la composició del Consistori, la informació dels diferents grups municipals, quin és l'organigrama polític de la institució i els diferents òrgans de govern i les seves funcions, entre d'altres.

Estructura administrativa

L'Ajuntament de Rubí està organitzat pels serveis que intregren l'Alcaldia i vuit àrees: Indústria, Comerç i Ocupació; Serveis Centrals; Personal; Drets Socials; Igualtat i Ciutadania; Projecció a la Ciutat, Cultura i Esports; Planificació Ubana, i Sostenibilitat i Serveis Municipals.

Informació econòmica

En aquest apartat trobaràs quin és el pressupost vigent de l'Ajuntament de Rubí, els informes sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i l'estat del deute municipal, entre d'altres.

Calendari fiscal

Consulta els terminis de pagament de taxes i tributs, així com la data en què es cobren els rebuts domiciliats.

Contractes i convenis

En aquest apartat pots consultar tot allò relacionat amb la contractació pública, així com la relació de convenis vigents que el Consistori ha signat amb diferents entitats i organismes.

Subvencions

Les subvencions són un mitjà per assolir alguns dels objectius municipals orientats a la satisfacció de necessitats públiques o d’interès general.

Informació urbanística

Coneix quin és el planejament urbanístic aprovat definitivament i els projectes d'urbanització i d'edificació d'iniciativa municipal, entre d'altres.