Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Consistori En aquest apartat pots consultar com s'estructura el Consistori tant a nivell polític com administratiu, així com les subvencions, els contractes i convenis i el calendari fiscal vigents actualment, entre d'altres. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

El Consistori

En aquest apartat pots consultar com s'estructura el Consistori tant a nivell polític com administratiu, així com les subvencions, els contractes i convenis i el calendari fiscal vigents actualment, entre d'altres.

Informació institucional

Aquest apartat recull les competències i funcions del Consistori, l'organigrama de l'ens i els organismes dependents o vinculats de què disposa, entre d'altres.

Estructura política

Consulta la composició del Consistori, la informació dels diferents grups municipals, quin és l'organigrama polític de la institució i els diferents òrgans de govern i les seves funcions, entre d'altres. Aquesta informació es troba al portal de transparència.

Estructura administrativa

L'Ajuntament de Rubí està organitzat pels serveis que intregren l'Alcaldia i vuit àrees: Indústria, Comerç i Ocupació; Serveis Centrals; Personal; Drets Socials; Igualtat i Ciutadania; Projecció a la Ciutat, Cultura i Esports; Planificació Ubana, i Sostenibilitat i Serveis Municipals.

Informació econòmica

En aquest apartat trobaràs quin és el pressupost vigent de l'Ajuntament de Rubí, els informes sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i l'estat del deute municipal, entre d'altres.

Calendari fiscal

Consulta els terminis de pagament de taxes i tributs, així com la data en què es cobren els rebuts domiciliats.

Contractes i convenis

En aquest apartat trobareu els enllaços per consultar tot allò relacionat amb la contractació pública, així com la relació de convenis vigents que el Consistori ha signat amb diferents entitats i organismes.

Subvencions

Les subvencions són un mitjà per assolir alguns dels objectius municipals orientats a la satisfacció de necessitats públiques o d’interès general.

Informació urbanística

Coneix quin és el planejament urbanístic aprovat definitivament i els projectes d'urbanització i d'edificació d'iniciativa municipal, entre d'altres.